Cuộc Sống

14 tuổi có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

14 tuổi có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? Đây là câu hỏi khá phổ biến của cha mẹ về việc con 14 tuổi có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không? Tất cả giải đáp về bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được đề cập trong bài viết của share-data.top.vn, mời bạn đọc tham khảo nhé.

1. 14 tuổi có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Khi con cái học cấp 2,3 cha mẹ muốn đóng bảo hiểu tự nguyện cho con mình tuy nhiên phải đảm bảo độ tuổi mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, pháp luật quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014, người từ đủ 15 tuổi trở lên mới được tham gia bảo hiểm xã hội.

Do đó, người 14 tuổi thì vẫn chưa được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, một năm sau khi đủ tuổi, người đó đủ điều kiện để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Chưa đủ 15 tuổi có được tham gia bảo hiểm tự nguyện?

Dựa trên những phân tích và quy định của Khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người từ đủ 15 tuổi trở lên mới được tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Đồng thời Căn cứ khoản 1 Điều 8 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: “Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH”

Từ 2 quy định tại 2 văn bản pháp luật trên, trả lời cho câu hỏi trên chưa đủ 15 tuổi thì chưa được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

3. Chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các chế độ bao gồm: chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Cụ thể các chế độ được quy định như sau:

3.1 Chế độ hưu trí

– Lương hưu hằng tháng:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button