Thủ Thuật

Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python – Phần 5

Luôn khẳng định được vị trí của mình trong “thế giới của ngôn ngữ lập trình”, Python nổi lên là một “anh tài” lập trình hướng đối tượng, cấp cao, mạnh mẽ và dễ dàng để tìm hiểu. Vậy nên, bộ câu hỏi trắc nghiệm về Python sẽ là công cụ ôn tập và bổ sung kiến thức hữu ích trong quá trình bạn áp dụng cho việc học cũng như làm việc với Python.

Điều khiển luồng và vòng lặp sẽ là chủ đề ngày hôm nay. Mời bạn đọc tham khảo.

Xem thêm:

  • Câu 1: Vòng lặp nào trả về kết quả dưới đây?
   11111
   22222
   33333
   44444
   55555
   • for i in range(1, 6):
    print(i, i, i, i, i)
   • for i in range(1, 5):
    print(str(i) * 5)
   • for i in range(1, 6):
    print(str(i) * 5)
   • for i in range(0, 5):
    print(str(i) * 5)
  • Câu 2: Điền phần còn thiếu trong đoạn code để được out dưới đây:
   55555
   44444
   33333
   22222
   11111

   for i in range(5, 0, ____ ):
   print(str(i) * 5)
   • 0
   • None
   • 1
   • -1
  • Câu 3: Đâu là kết quả của đoạn code dưới đây?
   myList = [1, 5, 5, 5, 5, 1]
   max = myList[0]
   indexOfMax = 0
   for i in range(1, len(myList)):
   if myList[i] > max:
   max = myList[i]
   indexOfMax = i
   print(indexOfMax)
   • 0
   • 4
   • 1
   • 5
  • Câu 4: Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?
   x = True
   y=False
   z= False

   if not x or y:
   print (1)
   elif not x or not y and z:
   print (2)
   elif not x or y or not y and x:
   print (3)
   else:
     print (4)
   • 2
   • None
   • 1
   • 3
  • Câu 5: Theo dõi đoạn code dưới đây và chọn đáp án đúng nhất:
   a = [1, 4, 20, 2, 5] 
   x = a[0]
   for i in a:
     if i > x:
     x = i
   print x
   • x là giá trị trung bình của list.
   • x là giá trị nhỏ nhất của list.
   • x là giá trị lớn nhất của list.
   • x là tổng giá trị các số trong list.
  • Câu 6: Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?
   for i in range(10):
   if i == 5:
   break
     else:
   print(i)
   else:
   print("Here")
   • 0 1 2 3 4 Here
   • 0 1 2 3 4 5 Here
   • 0 1 2 3 4
   • 1 2 3 4 5
  • Câu 7: Kết quả của chương trình được in ra màn hình là?
   string = "my name is x"
   for i in string:
   print (i, end=", ")
   • m, y, , n, a, m, e, , i, s, , x,
   • m, y, , n, a, m, e, , i, s, , x
   • my, name, is, x,
   • Error
  • Câu 8: Theo dõi đoạn code dưới đây và chọn đáp án đúng nhất:
   i = 0
   x = 0
   while i < 10:
   if i % 2 == 0:
   x += 1
     i += 1

   x = _____.
   • 3
   • 4
   • 5
   • 0
  • Câu 9: Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?
   def f(value):
   while True:
   value = (yield value)

   a=f(10)

   print(next(a))
   print(next(a))
   print(a.send(20))
   • 10

    10

   • 10

    10

    20

   • 10

    None

    20

   • 10

    None

    None

  • Câu 10: Kết quả của chương trình được in ra màn hình là?
   x = 1
   y = "2"
   z = 3

   sum = 0
   for i in (x,y,z):
   if isinstance(i, int):
   sum += i
   print (sum)
   • 2
   • 3
   • 4
   • 6
  Bạn cần cố gắng hơn!
  Kết quả của bạn khá đấy!
  Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
  Chính xác tuyệt đối!
  Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!

  Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Làm lại

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button