Giáo Dục

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6 được website biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and complete the words

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6

1. B _ l _

2. _ o l _

3. _ a _

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6

4. _ i _ e

5. _ _ o r

6. _ i n _ o _

II/ Match

1. How old are you?

A. I like pink and blue

2. What is this?

B. I’m six

3. What is your favorite color?

C. It’s a truck

4. Is it a car?

D. My name’s Bin

5. What’s your name?

E. No, it’s a plane

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. car/ blue/ is/ This/ ./

__________________________________________

2. He/ pen/ has/ red/ a/ ./

__________________________________________

3. are/ five/ There/ mops/ ./

__________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6

I/ Look at the picture and complete the words

1. ball

2. doll

3. car

4. kite

5. door

6. window

II/ Match

1. B

2. C

3. A

4. E

5. D

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. This car is blue.

2. He has a red pen.

3. There are five mops.

Trên đây website.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 4, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 3…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button