Giáo Dục

Bài tập ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7 được website biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Write and count

Bài tập ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7

Bài tập ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7

1. _________ apples

2. _________ pencils

3. _________ cats

II/ Look at the pictures and complete the words

Bài tập ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7

Bài tập ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7

Bài tập ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7

1. E _ _

2. C _ _

3. F _ _ m

Bài tập ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7

Bài tập ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7

Bài tập ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7

4. _ u _ k

5. J _ g

6. L _ l l _ p _ p

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. are/ How/ you/ old/ ?/

_____________________________

2. It/ a/ is/ robot/ ./

_____________________________

3. they/ What/ are/ ?/

_____________________________

4. This/ my/ face/ is/ ./

_____________________________

5. are/ arms/ These/ my/ ./

_____________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7

I/ Write and count

1. Three apples

2. Five pencils

3. Two cats

II/ Look at the pictures and complete the words

1. egg

2. car

3. farm

4. duck

5. jug

6. lollipop

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. How old are you?

2. It is a robot.

3. What are they?

4. This is my face.

5. These are my arms.

Trên đây website.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 4, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button