Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường bạn đã có chưa? Tài liệu giúp bạn rèn luyện kỹ năng giải đề thông qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với đáp án chi tiết, cập nhật đầy đủ để tiện cho các bạn theo dõi. Nhanh nhanh tham khảo và tải về ngay thôi các bạn!

website.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập. Bài viết được website.com tổng hợp 25 câu trắc nghiệm về chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bài tập có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  • Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước
  • Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
  • Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Chủ nghĩa xã hội
  • Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Câu 1: Tài nguyên thiên nhiên thường chia làm mấy loại?

a. Ba loại: Không thể phục hồi, có thể phục hồi và vô tận
b. Ba loại: Khoáng sản, đất đai, động thực vật
c. Ba loại: Không thể phục hồi, có thể phục hồi và khoáng sản.
d. Ba loại: Đất đai, động vật, thực vật

Câu 2: Vấn đề nào dưới đây cần tất cả các nước cùng cam kết thực hiện thì mới có thể được giải quyết triệt để?

a. Phát hiện sự sống ngoài vũ trụ b. Vấn đề dân số trẻ
c. Chống ô nhiễm môi trường d. Đô thị hóa và việc làm

Câu 3: Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?

a. Đốt và xả khí lên cao b. Chôn sâu
c. Đổ tập trung vào bãi rác d. Phân loại và tái chế

Câu 4: Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững?

a. Phát triển đô thị
b. Phát triển chăn nuôi gia đình
c. Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ
d. Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ

Câu 5: Tài nguyên thiên nhiên nước ta rất thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, điều nào thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

a. Khoáng sản phong phú, đất đai màu mỡ, rừng có nhiều loại quý hiếm
b. Biển rộng lớn, phong cảnh đẹp, có nhiều hải sản quý
c. Không khí, ánh sáng và nguồn nước dồi dào
d. Cả a, b, c đúng

Câu 6: Hiện nay tài nguyên đất đang bị xói mòn nghiêm trọng là do đâu?

a. Mưa lũ, hạn hán
b. Thiếu tính toán khi xây dựng các khu kinh tế mới
c. Chặt phá rừng, khai hoang bừa bãi, thiếu tính toán khi xây dựng các khu kinh tế mới
d. Câu a, b đúng

Câu 7: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì?

a. Khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế
b. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng
c. Cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường
d. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phất triển kinh tế – xã hội bền vững.

Câu 8: Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường nước ta hiện nay?

a. Giữ nguyên hiện trạng
b. Không khai thác và sử dụng tài nguyên; chỉ làm cho môi trường tốt hơn
c. Nghiêm cấm tất cả các ngành sản xuất có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường
d. Sử dụng hợp lí tài nguyên, cải thiện môi trường, ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng

Câu 9: Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào?

a. Quy định quyền sở hữu, trách nhiệm sử dụng tài nguyên
b. Gắn lợi ích và quyền
c. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ
d. Xử lí kịp thời

Câu 10: Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào?

a. Gắn lợi ích và quyền
b. Tài nguyên đưa vào sử dụng phải nộp thuế và trả tiền thuê
c. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ
d. Xử lí kịp thời

Câu 11: Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào?

a. Gắn lợi ích và quyền
b. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ
c. Khai thác đi đôi với bảo vệ, tái tạo; có biện pháp bảo vệ môi trường
d. Xử lí kịp thời

Câu 12: Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuê nhằm mục đích gì?

a. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng
b. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên
c. Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững
d. Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt.

Câu 13: Chính sách đối với tài nguyên không thể phục hồi là gì?

a. Không được khai thác
b. Khai thác một cách tiết kiệm để phát triển lâu dài
c. Khai thác bao nhiêu cũng được, miễn là nộp thuế, trả tiền thuê một cách đầy đủ
d. Sử dụng một cách hợp lí, tiết kiệm và nộp thuế và trả tiền thuê để phát triển bền vững

Câu 14: Đâu là biện pháp hiệu quả để giữ cho môi trường trong sạch?

a. Các nhà máy phải có hệ thống xử lí chất gây ô nhiễm
b. Thu gom, xử lí tốt rác thải sinh hoạt
c. Mỗi người phải chấp hành tốt luật bảo vệ môi trường và tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường
d. Tất cả các phương án trên

Câu 15: Đối với tài nguyên có thể phục hồi, chính sách của Đảng và nhà nước là gì?

a. Khai thác tối đa
b. Khai thác đi đôi với bảo vệ
c. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm, kết hợp với bảo vệ, tái tạo và phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê đầy đủ.
d. Khai thác theo nhu cầu, nộp thuế hoặc trả tiền thuê đầy đủ

Câu 16: Tài nguyên nào dưới đây thuộc loại tài nguyên không tái sinh.

a. Tài nguyên rừng
b. Tài nguyên đất
c. Tài nguyên khoáng sản
d. Tài nguyên sinh vật

Câu 17: Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu gồm

a. Đất, nước, dầu mỏ
b. Đất, nước, sinh vật, rừng.
c. Đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật, rừng
d. Đất, nước, than đá, sinh vật, rừng

Câu 18: Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh

a. Khí đốt và tài nguyên sinh vật
b. Tài nguyên sinh vật và tài nguyên đất
c. Dầu mỏ và tài nguyên nước
d. Bức xạ mặt trời và tài nguyên sinh vật

Câu 19: Tài nguyên dưới đây có giá trị vô tận là:

a. Dầu mỏ, than đá, khí đốt
b. Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên sinh vật
c. Năng lượng mặt trời
d. Cây rừng và thú rừng

Câu 20: Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là:

a. Bảo vệ các loài sinh vật
b. Bảo vệ rừng đầu nguồn
c. Bảo vệ môi trường sống của sinh vật
d. Bảo vệ các loại sinh vật và môi trường sống của chúng.

Câu 21: Bảo vệ thiên nhiên hoang dã cần ngăn chặn những hành động nào dưới đây.

a. Trồng cây gây rừng để tạo môi trường sống cho động vật hoang dã
b. Săn bắt thú hoang dã, quý hiếm
c. Xây dựng khu bảo tồn, các vườn quốc gia
d. Bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn.

Câu 22: Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường quy định

a. Có thể đưa trực tiếp qua môi trường
b. Có thể tự do chuyên chở chất thải từ nơi này đến nơi khác
c. Các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp.
d. Chôn vào đất

Câu 23: Chúng ta cần làm gì để thực hiện Luật bảo vệ môi trường

a. Thành lập đội cảnh sát môi trường
b. Mỗi người dân phải tìm hiểu luật và tự giác thực hiện
c. Xây dựng môi trường “xanh – sạch – đẹp”
d. Quy hoạch và sử dụng có hiệu quả đất đai.

Câu 24: Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người.

a. Cung cấp động vật quý hiếm
b. Thải khí CO2 giúp cây trồng khác quang hợp.
c. Điều hòa khí hậu, chống sói mòn, ngăn chặn lũ lụt
d. Là nơi trú ẩn của nhiều loại động vật.

Câu 25: Vai trò của việc trồng rừng trên đất trọc, đất trống là:

a. Hạn chế sói mòn, lũ lụt, cải tạo khí hậu
b. Cho ta nhiều gỗ
c. Phủ xanh vùng đất trống
d. Bảo vệ các loại động vật.

Trên đây website.com vừa giới thiệu tới các bạn Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Giáo dục công dân lớp 11 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button