Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là tài liệu chất lượng được chúng tôi sưu tầm nhằm giúp các bạn học sinh lớp 11 ôn tập và củng cố kiến thức của bài 6. Mời các bạn tham khảo chi tiết tại đây nhé.

  • Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
  • Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

website.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 18 câu hỏi trắc nghiệm về bài 6 môn Giáo dục công dân lớp 11. Bài tập có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được thời gian diễn ra cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Câu 1: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

a. Hiện đại hoá
b. Công nghiệp hoá
c. Tự động hoá
d. Công nghiệp hoá – hiện đại hoá

Câu 2: Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây?

a. Hiện đại hoá
b. Công nghiệp hoá
c. Tự động hoá
d. Công nghiệp hoá – hiện đại hoá

Câu 3: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?

a. Thế kỷ VII b. Thế kỷ XVIII c. Thế kỷ XIX d. Thế kỷ XX

Câu 4: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai diễn ra vào thời gian nào?

a. Thế kỷ VII b. Thế kỷ XVIII c. Thế kỷ XIX d. Thế kỷ XX

Câu 5: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất ứng với quá trình nào sau đây?

a. Hiện đại hoá
b. Công nghiệp hoá
c. Tự động hoá
d. Công nghiệp hoá – hiện đại hoá

Câu 6: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai ứng với qúa trình nào sau đây?

a. Hiện đại hoá
b. Công nghiệp hoá
c. Tự động hoá
d. Công nghiệp hoá – hiện đại hoá

Câu 7: Thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật làn thứ nhất là gì?

a. Điện b. Máy tính c. Máy hơi nước d. Xe lửa

Câu 8: Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất ứng dụng vào lĩnh vực nào?

a. Nông nghiệp b. Sản xuất c. Dịch vụ d. Kinh doanh

Câu 9: Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai ứng dụng vào lĩnh vực nào?

a. Sản xuất
b. Kinh doanh, dịch vụ
c. Quản lý kinh tế, xã hội
d. Cả a, b, c đúng

Câu 10: Vì sao công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

a. Vì nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng kỹ thuật và công nghệ.
b. Xu hướng toàn cầu hóa, mở ra cơ hội mới cho các nước tiến hành công nghiệp hóa sau như Việt Nam.
c. Tránh sự tụt hậu, rút ngắn thời gian để hiện đại hóa mọi mặt.
d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 11: Vì sao phải tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước?

a. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.
b. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
c. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
d. Cả a, b đều đúng.

Câu 12: Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?

a. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất
b. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, hiệu quả.
c. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa
d. Cả a, b, c đúng

Câu 13: Cơ cấu kinh tế là tổng thể quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy đinh lẫn nhau về quy mô và trình độ của cơ cấu nào sau đây?

a. Cơ cấu kinh tế ngành
b. Cơ cấu vùng kinh tế
c. Cơ cấu thành phần kinh tế
d. Cả a, b, c đúng

Câu 14: Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn với phát triển yếu tố nào sau đây?

a. Kinh tế nông nghiệp
b. Kinh tế hiện đại
c. Kinh tế tri thức
d. Kinh tế thị trường

Câu 15: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây

a. Để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nước ta cần tự nghiên cứu, xây dựng.
b. Để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nước ta cần nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.
c. Để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nước ta cần kết hợp tự nghiên cứu, xây dựng vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.
d. Để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nước ta cần đầu tư cho xây dựng.

Câu 16: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tác dụng:

a. Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
b. Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội
c. Tạo điều kiện để nước ta hội nhập kinh tế quốc tế
d. Nâng cao uy tín của nước ta trên trường quốc tế

Câu 17: Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là:

a. Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí
b. Phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật
c. Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin
d. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

Câu 18: Trong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là vì:

a. Để giải quyết việc làm cho người lao động
b. Khai thác mọi tiềm năng sẵn có của đất nước
c. Kinh tế nông nghiệp và kinh tế tập thể còn yếu
d. Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu

Trên đây website.com vừa giới thiệu tới các bạn nội dung Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn GDCD lớp 11 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button