Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sách Kết nối Tải nhiều

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Sách Kết nối tri thức với cuộc sống hệ thống các kiến thức đã học bao gồm các đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh của bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống được tải nhiều nhất, giúp các em có thật nhiều tài liệu để ôn thi cuối kì 1 lớp 1 đạt kết quả cao nhất.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 + 2 = … 1 + 7 = …. 6 + 3 = …. 9 + 0 = ….
8 – 3 = …. 7 – 5 = …. 10 – 6 = …. 3 – 1 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

….hình tam giác

….hình tròn

….hình vuông

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1….1 = 2 5….3 = 2 2….4 = 6
7….4 = 3 2….7 = 9 8….4 = 4

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 2:

3 + 2 = 5 1 + 7 = 8 6 + 3 = 9 9 + 0 = 9
8 – 3 = 5 7 – 5 = 2 10 – 6 = 4 3 – 1 = 2

Bài 3:

Hình bên có: 5 hình tam giác; 10 hình tròn; 8 hình vuông

Bài 4:

1 + 1 = 2 5 – 3 = 2 2 + 4 = 6
7 – 4 = 3  2 + 7 = 9 8 – 4 = 4

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 1

——————

Bản quyền tài liệu thuộc về website. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

2. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 1

Bản quyền tài liệu thuộc về website. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Tham khảo: Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối

——————————————————————————————————–

3. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 3

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 3

1. F _ _ h

2. C _ r

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 3

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 3

3. A _ _ _ _

4. _ o l l

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

Exercise 3: Look at the picture and match

1. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 3

A. eight

2. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 3

B. balloon

3. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 3

C. notebook

4. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 3

D. three

5. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 3

E. guitar

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. Fish

2. Car

3. Apple

4. Doll

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. is

2. is

3. isn’t

4. is

5. isn’t

Exercise 3: Look at the picture and match

1. B

2. D

3. E

4. C

5. A

website.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 1, …. được cập nhật liên tục trên website.com.

……………………………

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối – Đề 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

 • Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 – 2021

Ngoài Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sách Kết nối Tải nhiều, mời các bạn tham khảo thêm Bài tập cuối tuần lớp 1 sách Kết nối, đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1 và đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn, được cập nhật liên tục.

Bài tập cuối tuần lớp 1

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Sách Cánh Diều

 • Toán lớp 1 Cánh diều – Mới
 • Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Giải SGK Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều – Mới
 • Giải VBT Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều – Mới
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều – Mới
 • Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều – Mới
 • Giáo án sách Cánh Diều

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Toán lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống – Mới
 • Giải VBT Tiếng Việt 1 sách Kết nối tri thức – Mới
 • Giải SGK Tiếng Việt 1 sách Kết nối tri thức – Mới
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức – Mới
 • Giáo án Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách Chân trời sáng tạo

 • Giải SGK Tiếng Việt 1 Chân trời sáng tạo – Mới
 • Giải VBT Tiếng Việt 1 Chân trời sáng tạo – Mới
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo – Mới
 • Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo – Mới
 • Giáo án sách Chân trời sáng tạo

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button