Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa – Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 11

website xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa – Phần 2 với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa – Phần 1

 • Câu 1:

  Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là gì?

 • Câu 2:

  Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là gì?

 • Câu 3:
 • Câu 4:

  Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm mục đích gì?

 • Câu 5:

  Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ như thế nào?

 • Câu 6:

  Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ như thế nào?

 • Câu 7:

  Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách như thế nào?

 • Câu 8:

  Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách như thế nào?

 • Câu 9:

  Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách như thế nào?

 • Câu 10:

  Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có biện pháp như thế nào?

 • Câu 11:

  Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có biện pháp như thế nào?

 • Câu 12:

  Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có biện pháp như thế nào?

 • Câu 13:

  Những lĩnh vực nào của khoa học công nghệ được xác định là trọng tâm?

 • Câu 14:

  Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa như thế nào?

 • Câu 15:

  Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button