Cuộc Sống

Chuyển ngạch công chức cấp xã 2021

Công chức cấp xã khi muốn chuyển ngạch công chức thì phải thực hiện theo thủ tục nào?

share-data.top.vn gửi đến các bạn các quy định pháp luật về “Chuyển ngạch công chức cấp xã 2021” tại Luật Cán bộ công chức 2008.

1. Ngạch công chức cấp xã

Điều 7 Luật Cán bộ công chức 2008 quy định: Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức

2. Chuyển ngạch công chức là gì?

Chuyển ngạch công chức là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ.

=> Việc chuyển ngạch xảy ra trong điều kiện “có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ”

3. Quy định về chuyển ngạch công chức cấp xã

Điều 43 Luật Cán bộ công chức 2008 quy định có các điều kiện để công chức được chuyển ngạch như sau:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button