Cuộc Sống

Có thể tự đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa 2022?

Có thể tự đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa 2022? share-data.top xin giới thiệu và tổng hợp tới các bạn những quy định về bảo hiểm để đóng lương hưu qua các ví dụ dưới đây. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Có thể tự đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa?

1. Có thể tự đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa?

Câu hỏi: Tôi đang làm chuyên viên ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đến ngày 1-9-2022, tôi sẽ về hưu, đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 33 năm. Tôi có thể tự đóng BHXH thêm 2 năm để đủ thời gian 35 năm, nhằm hưởng lương hưu ở mức tối đa 75% không? Nếu không, tỷ lệ lương hưu tôi được hưởng là bao nhiêu phần trăm? (NGUYỄN VĂN TÁM, quận 5, TPHCM).

Trả lời: share-data.top xin được giải đáp cho câu hỏi của bạn như sau:

– Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014; Điều 6, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì: Người thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Phương thức đóng BHXH tự nguyện: Hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần; một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm (60 tháng) một lần; một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. (Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP).

Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp đến 1/9/2022 ông Tám nghỉ hưu (nghỉ việc, không còn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc), đã đủ:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button