Giáo Dục

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1

Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1 đã hệ thống các kiến thức chọn lọc của nửa đầu kì 1 dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 1.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Toán  – Đề 1

Bài 1: Viết các số từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0 vào ô trống dưới đây:

Bài 2:

a) Số?

…. + 1 = 3

2 + … = 2

1 + ….  = 4

…. + 0 = 5

b) Điền dấu ><= thích hợp vào chỗ chấm

6 … 10                             9 … 8

4 … 4                                 2 … 0

Bài 3: Tính

2 + 2 + 1 = ………

2 + 0 + 1 = ………

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Viết theo mẫu:

2: hai

3: …….

4: …….

7: …….

8: …….

9: …….

Bài 5:

a) Sắp xếp các số 5, 2, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn.

2. Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1

Bài 1:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Bài 2:

a,

2 + 1 = 3

2 + 0 = 2

1 + 3 = 4

5 + 0 = 5

b,

6 < 10                        9 > 8

4 = 4                            2 > 0

Bài 3:

2 + 2 + 1 = 5

2 + 0 + 1 = 3

Bài 4:

Viết theo mẫu:

2: hai

3: ba

4: bốn

7: bẩy

8: tám

9: chín

Bài 5:

a) Sắp xếp các số 5, 2, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 7, 5, 2

b) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 4, 6, 8.

………………………

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 gồm các dạng câu hỏi như: viết số vào chỗ trống, tìm kết quả phép tính, tìm phép tính đúng hoặc sai, so sánh số lớn hơn, nhỏ hơn hay sắp xếp các số theo thứ tự lớn dần, bé dần,…. được trình bày khoa học phù hợp với tất cả các em lớp 1. Các câu hỏi được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, giúp học sinh làm quen với các đề thi và chuẩn bị tốt cho thi cuối học kì 1 sắp tới.

Ngoài Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button