Giáo Dục

Giải Bài 23: Bóp nát quả cam – Phần đọc trang 100, 101, 102


Giải Bài 23: Bóp nát quả cam – Phần đọc trang 100, 101, 102 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp học sinh hiểu được nội dung bài đọc và hoàn thành các câu hỏi luyện tập theo bài đọc Bóp nát quả cam.

Bản quyền tài liệu thuộc về website. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Khởi động

Nói tên một người anh hùng nhỏ tuổi mà em biết.

Trả lời

Các anh hùng nhỏ tuổi mà em biết: anh hùng Kim Đồng, anh hùng Lý Tự Trọng, anh hùng Võ Thị Sáu, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, anh hùng Nguyễn Viết Xuân…

Đọc văn bản:

BÓP NÁT QUẢ CAM

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu:

– Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Vua cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

– Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhung còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.

Nói rồi, vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: “Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước”. Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.

Khi trở ra, Quốc Toản xoè tay cho mọi người xem cam quý. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ.

(Theo Nguyễn Huy Tưởng)

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Từ ngữ:

– Giặc Nguyên: giặc từ phương Bắc

– Trần Quốc Toản (1267-1285): một thiếu nhi anh hùng, tham gia kháng chiến giống giặc Nguyên

Trả lời câu hỏi

Câu 1 trang 101 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức

Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì?

Trả lời

Trần Quốc Toản xin gặp vua để xin được đánh giặc.

Câu 2 trang 101 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức

Tìm chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua.

Trả lời

Chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua là: Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

Câu 3 trang 101 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức

Vua khen Trần Quốc Toản thế nào?

Trả lời

Vua khen Trần Quốc Toản “còn trẻ mà đã biết lo việc nước”

Câu 4 trang 101 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức

Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức?

Trả lời

Được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức vì vua xem cậu như trẻ con, không cho dự bàn việc nước.

Câu 5 trang 101 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức

Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì?

Luyện tập theo văn bản đọc

Câu 1 trang 102 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Câu 2 trang 102 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức

Kết hợp ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo nên câu nêu hoạt động.

Bóp nát quả cam - Phần đọc

————————————————-

>> Tiếp theo: Bài 23: Bóp nát quả cam – Phần viết

Giải Bài 23: Bóp nát quả cam – Phần đọc trang 100, 101, 102 gồm những câu trả lời chi tiết và phần hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, giúp học sinh biết thêm một vị anh hùng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng có lòng yêu nước mãnh liệt qua bài đọc Bóp nát quả cam. Ngoài ra, các em có thể rèn luyện thêm với các bài tập thuộc các môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2 để nâng cao kết quả học tập hoàn toàn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button