Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 11 bài 27: Luyện tập Ankan và xicloankan

Mời thầy cô cùng các bạn học sinh 11 tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 123 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Ankan và xicloankan, hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ rèn luyện cách giải bài tập Hóa học một cách đơn giản hơn.

Bài 1 trang 123 SGK Hóa 11

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 có tên khác là: n-pentan

CH3– CH(CH)3-CH2−CH3 có tên khác là: isopentan

CH3– CH(CH3)-CH3 có tên gọi khác là: 2-metylbutan

Bài 2 trang 123 SGK Hóa 11

Ankan Y mạch không nhánh có công thức đơn giản nhất là C2H5

a. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên chất Y.

b. Viết phương trình hóa học phản ứng của Y với clo khi chiếu sáng, chỉ rõ sản phẩm chính của phản ứng.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a. Vì ankan Y có công thức đơn giản nhất là C2H5 nên gọi CTPT của Y là (C2H5)x hay C2xH5x (x ≥ 1)

Vì Y là ankan nên ta có: 5x = 2.2x + 2 (số phân tử H = 2 (số phân tử C) + 2)

=> x = 2

Vậy CTCT của Y là: CH3-CH2-CH2-CH3: butan

b. Phương trình phản ứng:

Bài 3 trang 123 SGK Hóa 11

Đốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗ hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

n_{A} = frac{3,36}{22,4} = 0,15mol

n_{CO2} = frac{4,48}{22,4} = 0,2mol

Gọi số mol của metan và etan lần lượt là x và y (mol)

Phương trình phản ứng:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

x                       x (mol)

C2H6 + 72O2 → 2CO2 + 3H2O

y                         2y (mol)

Ta có hệ phương trình

left{ begin{array}{l}
x + y = 0,15
x + 2y = 0,2
end{array} right. =  > left{ begin{array}{l}
x = 0,1(mol)
y = 0,05(mol)
end{array} right.

Vậy thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp A là:

%VCH4 = %nCH4 = 0,1/0,15.100% = 66,7%

%VC2H6 = 100% – 66,67% = 33,33%

Bài 4 trang 123 SGK Hóa 11

Khi 1,00 g metan cháy tỏa ra 55,6 kJ. Cần đốt bao nhêu lít khí metan (đktc) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 1,00 lít nước (D = 1,00 g/cm3) từ 25,0oC lên 100,0oC. Biết rằng muốn nâng 1,00g nước lên 1,0oC cần tiêu tốn 4,18J và giả sử nhiệt sinh ra chỉ dùng để làm tăng nhiệt độ của nước.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Khối lượng của 1,00 lit nước là:

m = D.V = 1,00.1000 = 1000g

Nhiệt lượng mà 1000 gam nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 25oC đến 100oC là:

Q = 1000.4,18 100 – 25) = 313.500 (J)

Đó là nhiệt lượng mà khí metan khi đốt cháy cầ phải toả ra.

Khối lượng metan cần phải đốt cháy là:

m = frac{313500}{55,6.1000} = frac{3135}{556}left(gamright)

Số mol metan cần phải đốt cháy là:

n = frac{m}{M} = frac{{3135}}{{556.16}} = frac{{3135}}{{8896}}(gam)

Vậy thể tích khí metan (đktc) cần phải đốt cháy là:

V = n.22,4 = frac{{3135}}{{8896}}.22,4 = 7,89l

Bài 5 trang 123 SGK Hóa 11

Khi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính thu được là:

A. 2- brompentan

B. 1-brompentan

C. 1,3 – đibrompentan

D. 2,3 – đibrompentan

Hãy chọn đáp án đúng

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A 2- brompentan

Bài 6 trang 123 SGK Hóa 11

Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu sau đây:

a. Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.

b. Ankan có thể bị tách hidro thành anken.

c. Crăckinh ankan thu được hỗn hợp các ankan.

d. Phản ứng của clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế.

e. Ankan có nhiều trong dầu mỏ.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đúng: a. Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.

Đúng b. Ankan có thể bị tách hidro thành anken.

Sai: c. Crăckinh ankan thu được hỗn hợp các ankan.

Đúng: d. Phản ứng của clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế.

Đúng: e. Ankan có nhiều trong dầu mỏ.

————————————–

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

  • Giải bài tập trang 101 SGK Hóa học lớp 11: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
  • Giải bài tập trang 105 SGK Hóa học lớp 11: Phản ứng hữu cơ
  • Giải bài tập trang 107, 108 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
  • Giải bài tập trang 115, 116 SGK Hóa học lớp 11: Ankan
  • Giải bài tập trang 177 SGK Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
  • Giải bài tập trang 195 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 11 Bài 27: Luyện tập Ankan và xicloankan. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà website tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, website mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button