Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 29

website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 29, nội dung tài liệu gồm 5 bài tập trang 121 SGK kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

  • Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 25
  • Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 26
  • Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 27
  • Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 28

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 29 Luyện tập: Chất hữu cơ, công thức phân tử vừa được website.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 5 bài tập trong sách giáo khoa môn Hóa học lớp 11 nâng cao bài Luyện tập: Chất hữu cơ, công thức phân tử. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được cách thiết lập công thức phân tử của các hợp chất, cách định công thức phân tử của hợp chất… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 121 sgk Hóa 11 nâng cao)

Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Chưng cất dựa trên sự khác nhau về thành phần của hỗn hợp lỏng so với … tạo thành khi … hỗn hợp đó lỏng.

A. hỗn hợp rắn

B. Hỗn hợp hơi

C. đun nóng

D. đun sôi

b) Người ta thường sử dụng Phương pháp chưng cất đối với các chất có … khác nhau. Chiết dựa vào sự khác nhau về … của các chất.

A. độ tan

B. nhiệt độ nóng chảy

C. nhiệt độ sôi

D. thành phần

c) Người ta thường sử dụng Phương pháp chiết tách các chất lỏng … hoặc tách chất … ra khỏi chất rắn …

A. độ tan

B. không tan

C. bay hơi

D. không trộn lẫn vào nhau

d) Tinh chế chất rắn bằng cách kết tinh trong dung môi dựa vào … theo nhiệt độ.

A. sự thay đổi tỉ khối

B. sự kết tinh

C. sự thăng hoa

D. sự thay đổi độ tan.

Lời giải:

Câu hỏi này chưa chuẩn xác

Bài 2 (trang 121 sgk Hóa 11 nâng cao)

Hãy thiết lập công thức phân tử của các hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm sau (không ghi %O).

a) C: 49,40%; H: 9,8%; N:19,10%; dA/kk = 2,52

b) C: 54,54%; H: 9,09%; dB/CO2 = 2,00

Lời giải:

Bài 3 (trang 121 sgk Hóa 11 nâng cao)

Một hợp chất A chứa 54,8%C; 4,8%H, 9,3%N còn lại là O cho biết phân tử khối của nó là 153. Xác định công thức phân tử của hợp chất. vì sao phân tử khối của các hợp chất chứa C, H, O là số chẵn mà phân tử khối của A là lại là số lẻ (không kể phần thập phân)?

Lời giải:

%O = 100 – (54,8 + 9,3 + 4,8) = 31,1%

MA = 153

Đặt công thức tổng quát của A CxHyOzNt

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 29

Công thức đơn giản nhất của A (C7H7O3N)n, ta có MA=153⇒n=1

CTPT của A C7H7O3N

Phân tử khối của các hợp chất chứa C, H, O luôn chẵn vì nguyên tử H luôn là số chẵng.

Xét hợp chất CxHyOz. Vì y là số chẵn nên đặt y = 2a (a ∈ N*)

Ta có M = 12x + y + 16z = 12x + 2z + 16z = 2(6x + a + 8z) là số chẵn.

Phân tử khối của A là số lẻ vì số nguyên tử H = 7 (số lẻ)

Bài 4 (trang 121 sgk Hóa 11 nâng cao)

Phân tích nguyên tố một hợp chất hữu cơ A cho kết quả: 7097%, 10,15%H còn lại là O. Cho biết khối lượng mol phân tử của A là 340 g/mol. Xác định công thức phân tử của A. hãy giải thích bài trên bằng hai cách dưới đây rút ra kết luận.

a) Qua công thức đơn giản nhất

b) Không qua công thức đơn giản nhất.

Lời giải:

Cách 1. %O=100-(70,97+10,15)=18,88%

Đặt công thức tổng quát của A CxHyOz

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 29

Công thức đơn giản của A (C5H9O)n. Ta có MA=340⇒n=4

CTPT của A C20H36O4

Cách 2. Đặt công thức tổng quát của A: CxHyOz

Bài 5 (trang 121 sgk Hóa học 11 nâng cao)

Trước kia, “phẩm đỏ” dùng để nhuộm áo choàng cho Hồng y giáo chủ được tách chiết từ một loài ốc biển. đó là hợp chất có thành phần nguyên tố như sau: C: 45,7%; H: 1,9%; O: 7,6%; Br: 38,1%

a) Hãy xác định công thức đơn giản nhất của phẩm đó.

b) Phương pháp phổ khối lượng cho biết trong phân tử “phẩm đó” có chứa hai nguyên tử Brom. Hãy xác định công thức phân tử đó:

Lời giải:

Đặt công thức tổng quát của phẩm đỏ: CxH2OzNtBrv

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 29

Công thức đơn giản cẩu phẩm đỏ (C8H4ONBr)n. Phẩm đỏ có hai nguyên tử Br nên công thức của phẩm đỏ là C16H8O2N2Br2

———————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 29. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11 nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà website tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button