Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 30

website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 30, nội dung tài liệu gồm 10 bài tập trang 128, 129 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học một cách đơn giản hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

  • Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 26
  • Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 27
  • Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 28
  • Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 29

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 30 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ vừa được website.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 10 bài tập trong sách giáo khoa môn Hóa học lớp 11 nâng cao bài Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được khái niệm liên kết cộng hóa trị, mối liên quan giữa số cặp electron dùng chung mỗi nguyên tử các nguyên tố với số electron hóa trị của chúng trong phân tử hữu cơ… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 128 sgk Hóa học 11 nâng cao)

a) Liên kết cộng hóa trị là gì?

b) Hãy cho biết mối liên quan giữa số cặp electron dùng chung mỗi nguyên tử các nguyên tố c O, H, Cl với số electron hóa trị của chúng trong phân tử hữu cơ. Giải thích.

Lời giải:

a) Liên kết cộng hóa trị: là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron.

b) Số cặp electron dùng chung của mỗi nguyên tử các nguyên tố C, H, O, Cl bằng số electron hóa trị của chúng trong phân tử hợp chất hữu cơ.

Bài 2 (trang 128 sgk Hóa 11 nâng cao)

Dựa vào cấu tạo và tính chất của nguyên tử, hãy giải thích vì sao:

a) Cacbon chủ yếu tạo thành liên kết công hóa trị chứ không phải liên kết ion.

b) Cacbon có hóa trị IV trong các hợp chất hữu cơ.

Lời giải:

a) độ âm điện của C là 2,5 ở mức trung bình ⇒ hiếu ố độ âm điện của C với các nguyên tố khác không chênh lệch quá 1.7 vì vậy C tạo liên kết cộng hóa trị.

b) C so 4 electron ngoài cùng, cả 4 electron có khả năng tham gia tạo thành liên kết hóa học. vì vậy C thường có hóa trị IV trong hợp chất hữu cơ.

Bài 3 (trang 128 sgk Hóa 11 nâng cao)

Hãy viết thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: CH3Cl,CH4O,CH2O,CH5N

Lời giải:

Xem sách giáo khoa

Bài 4 (trang 129 sgk Hóa 11 nâng cao)

a) Liên kết đơn là gì, liên kết bội là gì?

b) Khi etilen cộng với brom thì liên kết σ hay liên kết π của phá vỡ, vì sao?

c) Hãy viết công thức cấu tạo khai triển và công thức thu gọn nhất của các hợp chất sau:

C3H_6;CH3CHO,CH3COOC2H5;CH3CN biết rằng trong phân tử của chúng đều có liên kết bội.

Lời giải:

a) – Liên kết đơn là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một cặp electron góp chung. Liên kết này được biểu thị bằng một gạch nối.

– liên kết bội là lên kết được hình thành giữa hai hoặc 3 cặp electron góp chung. Liên kết này được biểu thị bằng hai hoặc 3 gạch nối.

b) Khi etilen CH2=CH2 cộng với brom thì liên kết π bị phá vỡ vì liên kết π kém bền hơn liên kết σ CH2=CH2+Br2→CH2Br-CH2Br

c)

Bài 5 (trang 129 sgk Hóa 11 nâng cao)

a) Chất đồng đẳng là gi?

b) Hãy viết công thức phân tử của một vài hợp chất đồng đẳng của C2H2 và công thức tổng quát cho cả dãy đồng đẳng đó.

Lời giải:

a) Những hợp chất có thành phần phân tử lớn kém nhau một hay nhiều nhóm -CH2, nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là chất đồng đẳng.

b) Đồng đẳng của C2H2;C3H4;C4H6;C5H8,…C2nH2n-2: ankin

Bài 6 (trang 129 sgk Hóa 11 nâng cao)

a) Chất đồng phân là gì?

b) Dùng sơ đồ phân loại đồng phân cấu tạo ở mục III.2, hãy viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với mỗi công thức phân tử sau: C4H9Cl,C4H8.

c) Trong số các đồng phân cấu tạo C4H8 cấu tạo nào sau có đồng phân lập thể? Hãy viết công thức lập thể của chúng.

Lời giải:

a) Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những đồng phân.

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 30

Bài 7 (trang 129 sgk Hóa 11 nâng cao)

a) Hãy viết công thức phối cảnh của metennol (CH3OH) và của clorofom (CHCl3).

b) Hãy viết công thức phối cảnh của etan và etanol.

Lời giải:

Xem SGK trang 126

Bài 8 (trang 129 sgk Hóa 11 nâng cao)

Những công thức nào sau đây biểu diễn một hợp chất? Hãy dùng công thức lập thể để minh họa cho ý kiến của mình.

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 30

Lời giải:

(a) và (b) cùng 1 chất

(c) và (d) cùng 1 chất

(e) và (h) cung một chất

(g) và (l) cùng một chất

Bài 9 (trang 129 sgk Hóa 11 nâng cao)

Hãy vẽ mô hình rỗng các phân tử mà công thức phối cảnh của chúng được trình bày ở hình 4.9

Lời giải:

Xem SGK

Bài 10 (trang 129 sgk Hóa 11 nâng cao)

Câu nào dưới đây phản ánh đúng khái niệm về đồng phân.

A. Những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau, gọi là nhưng đồng phân.

B. Những hợp chất có cùng phân khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau, gọi là nhưng đồng phân.

C. Những hợp chất khác nhau nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau, gọi là nhưng đồng phân.

Lời giải:

Đáp án A không đúng.

Ví dụ: HCOOH và CH3CH2OH có cùng phân tử khối là 46 đvc nhưng không phải đồng phân vì công thức phân tử của chúng khác nhau.

Chọn B. C. D

———————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 30. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà website tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button