Giáo Dục

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 11 được website.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải vở bài tập Lịch sử 11 nhanh chóng và chính xác. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.

 • Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)
 • Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)
 • Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

website.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được website.com tổng hợp lời giải của 7 bài tập trong sách bài tập môn Lịch sử lớp 11 bài 10 Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài tập 1 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Để khôi phục kinh tế sau cuộc nội chiến, tháng 3-1921 Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã

A. ban hành sắc lệnh hoà bình và sắc lệnh ruộng đất.

B. ban hành Chính sách cộng sản thời chiến

C. ban hành Chính sách kinh tế mới.

D. tiến hành cải cách chính phủ.

Trả lời: C

2. Chính sách kinh tế mới do Lê-nin khởi xướng vào

A. tháng 12-1919.

B. tháng 10-1920.

C. tháng 3-1921

D. tháng 12 – 1922.

Trả lời: C

3. “NEP” là cụm từ viết tắt của

A. Chính sách cộng sản thời chiến.

B. các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1921 đến năm 1941.

c. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.

D. Chính sách kinh tế mới.

Trả lời: D

4. Nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới mà nuớc Nga thực hiện là

A. Nhà nước xô viết nắm độc quyền về kinh tế

B. Nhà nuớc kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân

C. xây dựng nền kinh tế nhiếu thành phần, nhưng vẫn đặt duới sự kiểm soát của nhà nuớc.

D. thi hành chế độ lao động cưỡng bức đối với mọi công dân.

Trả lời: C

5. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào

A. tháng 3-1921. B. tháng 12-1922.

C. tháng 3-1923. D. tháng 1-1924.

Trả lời: B

6. Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là

A. phát triển công nghiệp nhẹ.

B. phát triển công nghiệp quốc phòng,

C. công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa.

D. phát triển giao thông vận tải.

Trả lời: C

7. Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1921 đến năm 1941 là

A. đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tăng lên.

B. hơn 60 triệu người dân Liên Xô đã thoát nạn mù chữ.

C. Liên Xô tù một nước nông nghiệp (chiếm 2/3 tổng sản phầm kinh tế quốc dân) trở thành một nước công nghiệp, đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).

D. hoàn thành công cuộc tập thể hoá nông nghiệp.

Trả lời: C

8. Nhân dân Liên Xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ ba vì

A. Liên Xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước thời hạn.

B. các nuớc đế quốc bao vây, tấn công nên Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ nuớc.

c. Liên Xô chuyển sang kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội dài hạn.

D. phát xít Đức tấn công Liên Xô (6-1941), nhân dân Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc.

Trả lời: D

Bài tập 2 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Điền thời gian vào bảng sau cho phù hợp với nội dung lịch sử về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1921 đến năm 1941.

Thời gian

Nội dung sự kiện

Thời kì thực hiện Chính sách kinh tế mới của Lê-nin.

Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập.

Lê-nin từ trần.

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai.

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lán thứ ba.

Phát xít Đức tấn công Liên Xô, nhản dân Liên xô phải bước vào cuộc chiên tranh vệ quốc vĩ đại.

Trả lời:

Thời gian

Nội dung sự kiện

Tháng 3/1921

Thời kì thực hiện Chính sách kinh tế mới của Lê-nin.

Tháng 12/1922

Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập.

1924

Lê-nin từ trần.

1928-1932

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

1933-1937

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai.

1937-1941

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba.

1937

Phát xít Đức tấn công Liên Xô, nhản dân Liên Xô phải bước vào cuộc chiên tranh vệ quốc vĩ đại.

Bài tập 3 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai về nội dung Chính sách kinh tế mới do Lê-nin khởi xướng.

Chính sách này quy định sẽ trưng thu lương thực thừa.

Chỉ trưng thu lương thực đối với những nông dân, địa chủ.

Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa, thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực.

Cho nhân dân quyền tự do buôn bán, mở lại các chợ.

Không cho phép tư nhân thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp nhỏ.

Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.

Phần lớn các xí nghiệp chuyển sang hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động.

Năm 1920, Nhà nước phát hành đồng tiền rúp mới, thay cho các loại tiền cũ.

Chính sách kinh tế mới là sự chuyển biến từ nền kinh tế Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt, sang nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

Trả lời:

S

Chính sách này quy định sẽ trưng thu lương thực thừa.

S

Chỉ trưng thu lương thực đối với những nông dân, địa chủ.

Đ

Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa, thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực.

Đ

Cho nhân dân quyền tự do buôn bán, mở lại các chợ.

Đ

Không cho phép tư nhân thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp nhỏ.

Đ

Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.

Đ

Phần lớn các xí nghiệp chuyển sang hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động.

S

Năm 1920, Nhà nước phát hành đồng tiền rúp mới, thay cho các loại tiền cũ.

Đ

Chính sách kinh tế mới là sự chuyển biến từ nền kinh tế Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt, sang nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

Bài tập 4 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Từ năm 1917 đến năm 1925, Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện chủ trương, biện pháp gì để xây dựng và củng cố Chính quyến Xô viết, bảo vệ thành quả cách mạng?

Trả lời:

Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện Chính sách kinh tế mới để xây dựng và củng cố Chính quyến Xô viết, bảo vệ thành quả cách mạng. Đồng thời tháng 12/1922 Đại hội Xô viết toàn Nga đã tuyên bố thành lập Liên Bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) đã tạo sức mạnh tổng hợp cho cácdân tộc thuộc Nga trong công cuộc xây dựng đất nước.

 • Hoàn cảnh lịch sử
  • Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.
  • Tình hình chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi.
  • Chính sách cộng sản thời chiến đã lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiến nhân dân bất bình.
  • Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng.
  • Tháng 3/1921 Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện Chính sách Kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề xướng.
 • Nội dung
  • Nông nghiệp: thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực (ban hành thuế nông nghiệp).
  • Công nghiệp:
   • Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng.
   • Tư nhân xây dựng những xí nghiệp nhỏ, dưới 20 công nhân.
   • Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.
   • Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt.
  • Thực chất là chuyển nền kinh tế do nhà nước độc quyền sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần do nhà nước kiểm soát, khôi phục lại nền kinh tế hàng hóa..
 • Tác dụng – ý nghĩa
  • Thúc đẩy kinh tế quốc dân chuyển biến rõ rệt, giúp nhân dân Xô Viết vượt qua khó khăn, hoàn thành khôi phục kinh tế.
  • Là bài học đối với công cuộc xây dựng của một số nước xã hội chủ nghĩa.

Bài tập 5 trang 49 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy nêu những biến đổi lớn vế các lĩnh vực của Liên Xô sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.

Trả lời:

Trong nông nghiệp, 93% số nông hộ với trên 90% diện tích canh tác đã được đưa vào nền nông nghiệp tập thể hóa, có quy mô sản xuất lớn và cơ sở vật chất-kĩ thuật được cơ giới hóa.

Về văn hóa-giáo dục, Liên Xô đã thanh toán nạn mũ chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.

Cùng với những biến đổi về kinh tế, cơ cấu giai cấp trong xã hội cũng thay đổi. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể cùng tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa.

Từ năm 1937, nhân dân Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tạm thời bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức. Tuy có một số sai lầm, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước (không thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân…), công cuộc xây dựng xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925-1941 vẫn đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên những biến đổi về nhiều mặt, có lợi cho nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ Tổ quốc.

Bài tập 6 trang 49 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy nêu những nét lớn về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941.

Trả lời:

 • Sau công cuộc khôi phục kinh tế Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu. Kinh tế bị bao vây, kỹ thuật, thiết bị lệ thuộc nước ngoài.
 • Đảng Cộng sản đề ra nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
 • Mục đích: đưa Liên Xô trở thành một nước công nghiệp có những ngành công nghiệp chủ chốt
 • Biện pháp:
  • Công nghiệp
   • Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
   • Có mục tiêu cụ thể cho từng kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm năm lần thứ nhất 1928 – 1932) và kế hoạch năm năm lần thứ hai (1933 – 1937).
   • Kết quả: Năm 1937 sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.
  • Nông nghiệp: ưu tiên tập thể hóa nông nghiệp, đưa 93% số nông hộ với 90% diện tích đất canh tác vào nền nông nghiệp tập thể hóa, có qui mô sản xuất lớn và cơ giới hoá
  • Văn hóa – giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, phát triển mạng lưới giáo dục phổ thông, phổ cập tiểu học trong cả nước, phổ cập trung học cơ sở thành phố.
  • Xã hội: cơ cấu giai cấp thay đổi xã hội chỉ còn 2 giai cấp lao động là công nhân, nông dân và trí thức xã hội chủ nghĩa.
 • Từ năm 1937 Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần ba, sang tháng 6/1941 Đức tấn công Liên Xô, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bị gián đoạn.
 • Mặc dù còn có những hạn chế song công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1925 – 1941 vẫn đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên những biến đổi nhiều mặt, có lợi cho nhân dân, xây dựng lại lực lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ tổ quốc, giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới

Bài tập 7 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Trình bày những nét chính vế quan hệ ngoại giao của Liên Xô trong những năm 1922 – 1933.

Trả lời:

Quan hệ ngoại giao của Liên Xô những năm 1922-1923:

 • Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng châu Á, châu Âu.
 • Từng bước phá vỡ chính sách bao vây cô lập về kinh tế và ngoại giao của các nước đế quốc.
 • Bằng những biện pháp đấu tranh kiên quyết và mềm dẻo, chỉ trong vòng 4 năm (1922 – 1925)Liên Xô đã được các cường quốc tư bản: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật, lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao
 • Thiết lập ngoại giao với 20 nước.
 • Năm 1933, Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế.

Trên đây website.com vừa giới thiệu tới các bạn Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941), mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của website.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button