Giáo Dục

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 11 được website.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải vở bài tập Lịch sử 11 nhanh chóng và chính xác. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

 • Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
 • Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 • Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

website.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 7 bài tập trong sách bài tập môn Lịch sử lớp 11 bài Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Bài tập 1 trang 56 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã

A. không tác động, ảnh hưởng gì đến nước Đức.

B. tạo điều kiện cho nền công nghiệp nước Đức phát triển nhanh chóng.

C. giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Đức, làm cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Đức ngày càng trầm trọng.

D. làm cho phong trào công nhân Đức phát triển nhanh chóng.

Trả lời: C

2. Để thoát ra cuộc khủng hoàng kinh tế (1929 – 1933), giới cầm quyến Đức đã

A. thực hiện các quyền tụ do dân chủ trong xã hội.

B. tập trung sản xuất, thâu tóm các ngành kinh té chính.

C. tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù, chủ nghĩa chống cộng, phân biệt chủng tộc, phát xít hoá bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

D. thành lập Mặt trận Nhân dân chống chủ nghĩa phát xít.

Trả lời: C

3. Hít-le làm Thủ tướng Đức và thành lập chính phủ mới

A. tháng 1-1933. B. tháng 3-1933.

C. tháng 5-1933 D. tháng 7-1933.

Trả lời: A

4. Chính phủ Hít-le trong thời kì 1933 – 1939 đã

A. thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bổ các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản Đức.

B. tổ chức nền kinh tế tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.

C. chuẩn bị chiến tranh, tổng động viên quân đội, triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu.

D. cả A, B, C đều đúng.

Trả lời: D

5. Nền công nghiệp Đức trong những năm 1933 — 1939 đứng hàng

A. thứ nhất châu Âu, vượt qua cả Anh, Pháp và l-ta-li-a.

B. thứ hai châu Ảu, sau Anh.

C. thứ ba châu Âu, sau Anh, Pháp.

D. thứ tư châu Âu, sau Anh, Pháp, l-ta-li-a.

Trả lời: A

6. Nền công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong thời kỉ 1933 – 1939 là

A. công nghiệp quân sự.

B. công nghiệp giao thông vận tải.

C. công nghiệp nhẹ.

D. công nghiệp nặng.

Trả lời: A

Bài tập 2 trang 57 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai.

Những năm 1924 – 1929 là giai đoạn ổn định tạm thời của nước Đức.

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) nổ ra trước tiên ở Đức do phát xít Đức chạy đua vũ trang, tập trung phát triển công nghiệp quân sự.

Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tiến hành cải cách kinh tế, xã hội để duy trì sự phát triển của chủ nghĩa tư.

Các nước Đức, l-ta-li-a, Nhật Bản chọn con đường phát xít hoá thể chế chính trị như một lối thoát nhằm đẩy lùi cuộc khủng hoảng.

Tháng 3-1933, Đảng Cộng sản Đức tuyên bố ra hoạt động công khai.

Tháng 10-1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên.

Năm 1934, Hít-le tự xưng là Quốc trưởng, thủ tiêu nền Cộng hoà Vaima

Trả lời:

Đ

Những năm 1924 – 1929 là giai đoạn ổn định tạm thời của nước Đức.

S

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) nổ ra trước tiên ở Đức do phát xít Đức chạy đua vũ trang, tập trung phát triển công nghiệp quân sự.

Đ

Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tiến hành cải cách kinh tế, xã hội để duy trì sự phát triển của chủ nghĩa tư.

Đ

Các nước Đức, l-ta-li-a, Nhật Bản chọn con đường phát xít hoá thể chế chính trị như một lối thoát nhằm đẩy lùi cuộc khủng hoảng.

Đ

Tháng 3-1933, Đảng Cộng sản Đức tuyên bố ra hoạt động công khai.

Đ

Tháng 10-1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên.

Đ

Năm 1934, Hít-le tự xưng là Quốc trưởng, thủ tiêu nền Cộng hoà Vaima

Bài tập 3 trang 57 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử nước Đức trong bảng.

Thời gian

Nội dung sự kiện

Sản xuất công nghiệp Đức phát triển mạnh, vươn lên đứng đầu châu Âu.

Sản xuất công nghiệp ở Đức giảm 47% so với những năm trước khủng hoảng.

Hít-le lên làm Thủ tướng, mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

Hít-le vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội, sau đó đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật.

Nền Cộng hoà Vaima hoàn toàn sụp đổ.

Trả lời:

Thời gian

Nội dung sự kiện

1929

Sản xuất công nghiệp Đức phát triển mạnh, vươn lên đứng đầu châu Âu.

1932

Sản xuất công nghiệp ở Đức giảm 47% so với những năm trước khủng hoảng.

30/1/1933

Hít-le lên làm Thủ tướng, mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

3/1933

Hít-le vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội, sau đó đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật.

1934

Nền Cộng hoà Vaima hoàn toàn sụp đổ.

1938

Nước Đức trở thành một trại lính khổng lồ, chuẩn bị tiến hành các kế hoạch gây chiển tranh xâm lược.

Bài tập 4 trang 58 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu dưới đây sao cho đúng với lịch sử nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

1. Từ……………….., sản xuất công nghiệp Đức phát triển mạnh,…………………………………. đã vượt qua Anh, Pháp.

2. ……………………………… , chính quyền phát xít vu cáo ………………. đốt cháy nhà Quốc hội, đặt ……………………………ra ngoài vòng phát luật.

3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã …………………………vào nền kinh tế Đức. Trong bối cảnh đó, các thế lực tập hợp trong Đảng công nhân Quốc gia xã hội (gọi tắt là…………………………) Chúng chủ trương……………

4. Năm 1935,…………………lệnh tổng động viên, tuyên bố thành lập …………………………………….. và triển khai …………………ở châu Âu.

5. Đến năm 1938, với đội quân………………..triệu người, cùng ………………… xe tăng, khoảng …………………máy bay, nước Đức đã trở thành một trại lính khổng lổ, đủ sức tiến hành các kế hoach gây chiến tranh xâm lược.

Trả lời:

1. Từ 1925 sản xuất công nghiệp Đức phát triển mạnh đến năm 1929 đã vượt qua Anh, Pháp.

2. Tháng 3/1933, chính quyền phát xít vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng phát luật.

3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Đức. Trong bối cảnh đó, các thế lực phản động, hiếu chiến tập hợp trong Đảng công nhân Quốc gia xã hội (gọi tắt là Đảng Quốc xã). Chúng chủ trương phát xít hoá bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai

4. Năm 1935, Hitle ban hành lệnh tổng động viên, tuyên bố thành lập đội quân thường trực và triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu.

5. Đến năm 1938, với đội quân 1 500 000 triệu người, cùng 30 000 xe tăng, khoảng 4000 máy bay, nước Đức đã trở thành một trại lính khổng lổ, đủ sức tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược.

Bài tập 5 trang 59 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy nêu những nét chính về tình hình nước Đức từ năm 1929 đến năm 1939.

Trả lời:

a. Khủng hoảng kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền.

 • Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề làm kinh tế – chính trị – xã hội, Đức khủng hoảng trầm trọng.
 • Để đối phó lại khủng hoảng, giai cấp tư sản cầm quyền quyết định đưa Hit-le thủ lĩnh Đảng Quốc xã Đức lên nắm chính quyền.
 • Đứng đầu Đảng Quốc xã là Hít le:
  • Công khai tuyên truyền tư tưởng phục thù cho nước Đức.
  • Chống cộng sản đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật và phân biệt chủng tộc.
  • Phát xít hoá bộ máy nhà nước
  • Thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hit-le làm thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối.
 • Đảng Cộng sản Đức kiên quyết đấu tranh song không ngăn cản được quá trình ấy.
 • Ngày 30/1/1933, Hit-le lên làm Thủ tướng. Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức.

b. Nước Đức trong thời kỳ Hit-le cầm quyền (1933 – 1939)

Trong thời kỳ cầm quyền (1933 – 1939) Hit-le đã thực hiện các chính sách tối phản động về chính trị, xã hội, đối ngoại.

 • Chính trị:
  • Công khai khủng bố của Đảng phái dân chủ tiến bộ, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật.
  • Thủ tiêu nền cộng hòa Viama, thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hit-le làm thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối.
  • Tháng 2/1933, chính quyền phát xít Đức dựng lên “vụ đốt cháy nhà Quốc hội” để lấy cớ khủng bố, tàn sát những người cộng sản. Năm 1934 Tổng thống Hin-đen-bua qua đời. Hit-le tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn nền cộng hòa Vaima, thay vào đó là nền “Chuyên chế độc tài khủng bố công khai” mà Hit-le là thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối.
  • Năm 1934 Hit-le xưng là quốc trưởng suốt đời.
 • Kinh tế:
  • Tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung mệnh lệch, phục vụ nhu cầu quân sự
  • Thành lập Hội đồng kinh tế (7-1933), phục hồi công nghiệp, nhất là công nghiệp quân sự, giao thông vận tải, giải quyết thất nghiệp…
 • Đối ngoại: chuẩn bị chiến tranh
  • Nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động.
  • Ra lệnh tổng động viên quân dịch (1935), xây dựng nước Đức trở thành một trại lính khổng lồ.
  • Ký với Nhật Bản “Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản” hình thành khối phát xít Đức – Italia – Nhật Bản.
 • Mục tiêu: Nhằm tiến tới phát động cuộc chiến tranh để phân chia lại thế giới

Bài tập 6 trang 59 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Nước Đức đã tìm lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) như thế nào? Hãy nêu những chính sách về chính trị, kinh tế của nước Đức để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933).

Trả lời:

* Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng giai cấp tư sản Đức thay vì thực hiện những cải cách đã chuyển sang quân sự triệt để nền kinh tế và đi đến thiết lập chính quyền phát xít.

 • Chính trị:
  • Để đối phó lại khủng hoảng, giai cấp tư sản cầm quyền quyết định đưa Hit-le thủ lĩnh Đảng Quốc xã Đức lên nắm chính quyền.
  • Đứng đầu Đảng Quốc xã là Hít le:
   • Công khai tuyên truyền tư tưởng phục thù cho nước Đức.
   • Chống cộng sản đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật và phân biệt chủng tộc.
   • Phát xít hoá bộ máy nhà nước
   • Thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hit-le làm thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối.
   • Công khai khủng bố của Đảng phái dân chủ tiến bộ, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật.
   • Thủ tiêu nền cộng hòa Viama, thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hit-le làm thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối.
 • Kinh tế:
  • Tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung mệnh lệch, phục vụ nhu cầu quân sự.
  • Thành lập Hội đồng kinh tế (7-1933), phục hồi công nghiệp, nhất là công nghiệp quân sự, giao thông vận tải, giải quyết thất nghiệp…

Bài tập 7 trang 60 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Những biểu hiện nào chứng tỏ đến năm 1938, nước Đức đã trở thành lò lửa của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?

Trả lời:

Những biểu hiện nào chứng tỏ đến năm 1938 nước Đức trở thành lò lửa của cuộc chiến tranh thế giới mới

 • Chính quyền Hít le tăng cường các hoạt động chuẩn bị cho chiến tranh.
 • Tháng 10 – 1933 nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động
 • Năm 1935, Hitle ban hành lệnh tổng động viên, tuyên bố thành lập đội quân thường trực và triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu.
 • Đến năm 1938, với đội quân 1 500 000 triệu người, cùng 30 000 xe tăng, khoảng 4000 máy bay, nước Đức đã trở thành một trại lính khổng lổ, đủ sức tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược.

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939). Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11 mà website tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11, Ôn thi khối C của website.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button