Giáo Dục

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 Lesson Language Use SGK

Giải sách Tiếng Anh lớp 1 Unit 3

Xin giới thiệu đến quý độc giả Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 Lesson Lanuage Use SGK nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi website.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 Lesson Content Concepts SGK NEW

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 Lesson Lanuage Use SGK

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. (Bài 3 trang 28) Listen and circle

Bài nghe

Who’s this? – It’s my grandpa

Who’s this? – It’s my mother

Who’s this? – It’s my brother

2. (Bài 4 trang 28) Listen and say. Talk

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 Lesson Lanuage Use SGK

Bài nghe

Who’s this? – It’s my brother

3. (Bài 5 trang 28) Listen. Look at the rooms. Stick and say

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 Lesson Lanuage Use SGK

Bài nghe

Where’s Grandma? – In the kitchen

Where’s father? – In the living room

Where’s your sister? – In the bedroom

Where’s your brother? -In the bathroom

Where’s mother? – In the living room

Where’s Grandpa? – In the kitchen

Trên đây website.com đã giới thiệu Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 Lesson Lanuage Use SGK. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 2 Lesson Story SGK, Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 Lesson Vocabulary SGK …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button