Thủ Thuật

Hàm TRIMMEAN trong Excel

Cùng share-data.top timg hiểu về hàm TRIMMEAN trong Excel với cú pháp đúng chuẩn với các ví dụ minh họa để có thể biết thêm về hàm TRIMMEAN, từ đó sử dụng cho ra kết quả chính xác, nhanh chóng nhất.

Hàm TRIMMEAN là hàm tính toán trả về trung bình phần bên trong của tập dữ liệu trong Excel hay nói cách khác thì TRIMMEAN là trung bình của phần trong một tập dữ liệu.

Hàm TRIMMEAN trong Excel

Cách dùng Hàm TRIMMEAN trong Excel

1. Mô tả và cú pháp sử dụng

Đây là hàm trả về trung bình phần bên trong của tập dữ liệu. Hàm tính toán bằng cách loại bỏ phần trăm nào đó của giá trị nằm trong biên đầu hoặc cuối của tập dữ liệu.

Cú pháp:

TRIMMEAN(array, percent)

Trong đó:
Array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần cắt bớt và tính trung bình, là tham số bắt buộc.
Percent: Tỷ lệ các điểm dữ liệu cần loại bỏ ra khỏi việc tính toán, là tham số bắt buộc.

Chú ý:
– Nếu Percent hoặc Percent > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
– Hàm TRIMMEAN làm tròn số điểm dữ liệu bị loại trừ xuống gần nhất bội số của 2.

2. Ví dụ tình huống cụ thể

Giả sử bạn cần tính giá trị trung bình bên trong của tập dữ liệu được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

ham trimmean

Bước 1: Tại ô cần tính -> bạn nhập công thức: =TRIMMEAN(C3:I3,C4)

ham trimmean excel

Bước 2: Nhấn Enter -> thì giá trị trung bình bên trong của tập dữ liệu là:

ham trimmean va vi du

Trường hợp nếu tỷ lệ dữ liệu cần loại bỏ lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> thì hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

cach dung ham trimmean trong excel

Trên đây là hướng dẫn cùng một ví dụ cụ thể khi bạn sử dụng Hàm TRIMMEAN trong Excel. Đây là hàm tính toán bằng cách loại bỏ phần trăm nào đó của giá trị nằm trong biên đầu hoặc cuối của tập dữ liệu. Chúc bạn thành công khi làm việc với công thức này trên Excel.


Nếu bạn đang muốn cắt ký tự ở giữa của một chuỗi ký tự thì hàm MID sẽ là một lựa chọn cho bạn. Các bạn có thể tỉm hiểu cú pháp và cách sử dụng hàm MID thông qua bài viết hướng dẫn đã được chia sẻ trên share-data.top nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button