Thủ Thuật

Hàm VARPA trong Excel

Bạn đã biết sử dụng hàm VARPA trong Excel chưa, nếu chưa hãy cùng tham khảo bài viết của share-data.top để biết cú pháp cũng như áp dụng vào công việc đạt hiệu quả cao, tránh sai sót khi làm việc.

VARPA là hàm tính toán trong Excel để cho ra kết quả là phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel.

Hàm VARPA trong Excel, hàm tính toán phương sai

Cách dùng Hàm VARPA trong Excel

1. Mô tả và cú pháp sử dụng

Đây là hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm cả giá trị logic và văn bản.

Cú pháp hàm này là :

VARPA(value1, [value2], …)

Trong đó:

Value1, [Value2], …: Các đối số trong tổng thể cần tính phương sai, trong đó Value1 là đối số bắt buộc, các đối số tiếp theo là tùy chọn và chứa tối đa 254 đối số value.

Chú ý:
– Hàm VARPA giả định các đối số của nó là toàn bộ tập hợp.
– Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.
– Nếu đối số là mảng hay tham chiếu chỉ những giá trị trong mảng đó mới được dùng.
– Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản vào các đối số của hàm -> những giá trị này vẫn được tính.
– Giá trị TRUE được mặc định là 1, giá trị FALSE mặc định là 0.
– Hàm xảy ra lỗi khi các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.
– Nếu không muốn tính toán cả giá trị logic và văn bản -> sử dụng hàm VARP.
– Phương trình tính toán hàm VARPA là:

dung ham varpa trong excel

Trong đó:
+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…)
+ n là kích thước mẫu.

2. Ví dụ tình huống cụ thể

Giả sử bạn cần tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp với thông tin cụ thể như hình ảnh bảng tính dưới đây:

ham varpa

Bước 1: Tại ô cần tính -> bạn nhập công thức: =VARPA(B3:B9)

cach dung ham varpa

Bước 2: Nhấn Enter -> kết quả phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp của các giá trị là:

cach su dung ham varpa

– Ở đây các giá trị logic được tính toán tương ứng với giá trị mặc định của nó.

– Trường hợp toàn bộ các giá trị là văn bản hoặc logic -> hàm vẫn tính toán và trả về kết quả:

ham varpa va vi du

– Nếu các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi -> thì hàm trả giá trị là lỗi:

ham varpa Excel

Như vậy là share-data.top vừa hướng dẫn bạn cách sử dụng Hàm VARPA trong Excel. Đây là hàm tính toán để cho ra kết quả là phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel.

Nếu bạn chỉ muốn tính toán phương sai dựa trên mẫu (có bao gồm cả giá trị logic và văn bản) thì khi đó bạn phải sử dụng hàm VARA. Chúc bạn thành công khi là việc với các hàm trong Excel!


Bạn chưa biết cách hợp nhất ô khi các ô đều có các dữ liệu khác nhau? Tham khảo ngay bài viết thủ thuật về hàm ConcateNate để tìm ra giải pháp cho mình các bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button