Thủ Thuật

Hàm WORKDAY.INTL trong Excel

Trong Excel, hàm WORKDAY.INTL là một hàm có chức năng tính toán số ngày làm việc, hỗ trợ kế toán và hành chính nhân sự … giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả. Cú pháp hàm WORKDAY.INTL cũng rất đơn giản, bạn dễ dàng áp dụng.

WORKDAY.INTL là hàm tính toán trong Excel để cho ra kết quả là số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định. Tham số ngày cuối tuần cho biết những ngày nào và có bao nhiêu ngày là ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần và bất kỳ ngày nào đã xác định là ngày lễ sẽ không được coi là ngày làm việc.

Hàm WORKDAY.INTL trong Excel

Cách dùng Hàm WORKDAY.INTL trong Excel

1. Mô tả và cú pháp sử dụng

Đây là hàm trả về một ngày trước hoặc sau ngày bắt đầu một số ngày làm việc đã xác định với ngày cuối tuần tùy chỉnh. Tham số ngày cuối tuần cho biết là ngày nào và có bao nhiêu ngày.

Cú pháp:

WORKDAY(start_date, days, [weekend],[holidays])

Trong đó:
Start_date: Là ngày bắt đầu, là tham số bắt buộc.
Days: Là ngày không nằm trong ngày cuối tuần và ngày lễ trước hay sau Start_date, là tham số bắt buộc.
+ Days > 0: số ngày tạo ra trong tương lai; Days
Weekend: Cho biết những ngày nào là ngày cuối tuần không được tính vào ngày làm việc, là tham số tùy chọn có các giá trị sau:
+ Weekend = 1 -> Ngày cuối tuần là thứ 7, chủ nhật.
+ Weekend = 2 -> Ngày cuối tuần là chủ nhật, thứ hai.
+ Weekend = 3 -> Ngày cuối tuần là thứ hai, thứ ba.
+ Weekend = 4 -> Ngày cuối tuần là thứ thứ ba, thứ tư.
+ Weekend = 5 -> Ngày cuối tuần là thứ thứ tư, thứ năm.
+ Weekend = 6 -> Ngày cuối tuần là thứ năm, thứ sáu.
+ Weekend = 7 -> Ngày cuối tuần là thứ sáu, thứ 7.
+ Weekend = 11 -> Ngày cuối tuần chỉ có chủ nhật.
+ Weekend = 12 -> Ngày cuối tuần chỉ có thứ hai.
+ Weekend = 13 -> Ngày cuối tuần chỉ có thứ ba.
+ Weekend = 14 -> Ngày cuối tuần chỉ có thứ tư.
+ Weekend = 15 -> Ngày cuối tuần chỉ có thứ năm.
+ Weekend = 16 -> Ngày cuối tuần chỉ có thứ sáu.
+ Weekend = 17 -> Ngày cuối tuần chỉ có thứ 7.
Holidays: Ngày cần loại trừ ra khỏi ngày làm việc mà ngày này không nằm trong ngày lễ cố định.

Chú ý:
– Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để thuận lợi cho quá trình tính toán.
– Bất kì 1 trong các đối số không hợp lệ -> thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!
– Nếu giá trị Start_date + days tạo ra một ngày không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
– Nếu giá trị days là số thập phân nó bị cắt cụt thành số nguyên.

2. Ví dụ tình huống cụ thể

Giả sử bạn cần tìm số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định với thông tin cụ thể như hình ảnh bảng tính dưới đây:

ham workday intl

Bước 1: Tại ô cần tính, bạn nhập cú pháp của hàm tính tại ô G3 =WORKDAY.INTL(C3,D3,E3,F3)

ham workday intl va vi du

Bước 2: Bạn nhấn Enter để hiển thị kết quả hàm tính:

cach su dung ham workday intl

Bước 3: Bạn copy hàm tính xuống các ô bên dưới để được kết quả tương ứng:

cach dung ham workday intl

Trong trường hợp một chuỗi ngày cuối tuần có chiều dài không hợp lệ hoặc chứa các ký tự không hợp lệ thì khi đó hàm tính WORKDAY.INTL sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE!

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng Hàm WORKDAY.INTL trong Excel. Với hàm WORKDAY.INTL là một sự cải tiến của hàm WORKDAY với các tham số về ngày nghỉ có thể tùy chỉnh, không nhất thiết phải là thứ 7, chủ nhật. Chúc bạn thành công khi làm việc với hàm tính toán ngày làm việc này!


Trong quá trình tính toán trên Excel, chắc hẳn các kết quả bạn tính ra không phải 100% đều là các số nguyên. Điều này sẽ khiến bạn gặp đôi chút khó khăn trong việc làm tròn sô tuy nhiên với hàm Round thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tham khảo nhiều hơn về cú pháp và cách sử dụng Hàm Round tại bài viết trên share-data.top các bạn nhé,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button