Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 1: Nhiều hơn, ít hơn

Lý thuyết Toán lớp 1: Nhiều hơn, ít hơn bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện giải môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

1. Lý thuyết về NHIỀU HƠN, ÍT HƠN.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Con nhận biết được khái niệm nhiều hơn, ít hơn, hơn, kém thông qua hình ảnh và các đồ vật.

– Cách so sánh 1-1 giữa hai đại lượng để xác định đại lượng nhiều hơn, ít hơn.

2. CÁC DẠNG TOÁN về NHIỀU HƠN, ÍT HƠN.

Dạng 1: Xác định đại lượng nhiều hơn.

– Khi so sánh, với mỗi đại lượng thứ nhất thì tương ứng với một đại lượng thứ hai.

– Nếu đại lượng nào còn thừa ra thì ta nói đại lượng đó nhiều hơn.

Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây, ta thấy số hình vuông nhiều hơn số hình tròn.

Lý thuyết về NHIỀU HƠN, ÍT HƠN.

Dạng 2: Xác định đại lượng ít hơn.

– Khi so sánh, với mỗi đại lượng thứ nhất thì tương ứng với một đại lượng thứ hai.

– Nếu đại lượng nào bị thiếu (không đủ) thì ta nói đại lượng đó ít hơn.

Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây, ta thấy số hình vuông ít hơn số hình tròn.

Lý thuyết về NHIỀU HƠN, ÍT HƠN.

Các em học sinh có thể thực hành kiểm tra kiến thức của mình qua đề thi môn Toán lớp 1, giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học và thường xuyên làm các bài tập Toán nâng cao lớp 1 sẽ giúp các em học tốt và thi tốt hơn. Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 1: Nhiều hơn, ít hơn, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1, đề thi học kì 2 lớp 1 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 1 giữa học kì 1 và cuối học kì 1 đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button