Cuộc Sống

Mua bảo hiểm y tế bao lâu được sử dụng năm 2022?

Mua bảo hiểm y tế bao lâu được sử dụng năm 2022? Không phải tất cả thẻ Bảo hiểm y tế đều có giá trị sử dụng ngay sau khi đóng. Bạn đã tham gia Bảo hiểm y tế nhưng thẻ của bạn chưa có hiệu lực sử dụng? Để biết được thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ BHYT, hãy cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây của share-data.top.

Thời điểm nào thẻ BHYT có giá trị sử dụng?

1. Mua bảo hiểm y tế bao lâu được sử dụng?

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế 2014 thì khi mua thẻ BHYT, tùy từng trường hợp mà thời điểm đẻ thẻ BHYT có giá trị sử dụng cũng sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

– Trường hợp tham gia bảo hiểm y tế lần đầu: do người sử dụng lao động và người lao động đóng, do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng và do ngân sách nhà nước đóng thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.

– Trường hợp tham gia không liên tục (không quá 03 tháng) thì thẻ BHYT của bạn có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT.

– Trường hợp tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ 2 trở đi (không gián đoạn) thì thẻ BHYT của bạn có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.

– Trường hợp tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên thì thẻ BHYT của bạn có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng.

– Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

2. Mua bảo hiểm y tế trong thời gian bao lâu mới được thanh toán?

Theo quy định tại điều 16 Luật Bảo hiểm y tế 2014 đã nêu tại phần 1 thì tùy từng trường hợp kể trên mà thời gian để thẻ BHYT có hiệu lực là khác nhau. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng thẻ BHYT thì thời gian có thể thanh toán được có các trường hợp là:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button