Tài Liệu

Nội dung tiêu chí của cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới

Nói tới thanh niên là nói tới lớp người trẻ tuổi, là lực lượng nòng cốt, xung kích, là sự dấn thân, cống hiến và sáng tạo. Sau đây là Nội dung tiêu chí của cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới, mời các bạn tham khảo.

12 tiêu chí mẫu hình thanh niên thời kỳ mới

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại.

Trên nền tảng các giá trị “ Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn ”, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào Thanh Thiếu nhi của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, Thanh niên hướng đến các tiêu chí sau đây:

1. Có lý tưởng cách mạng.

2. Bản lĩnh vững vàng.

3. Giàu lòng yêu nước.

4. Đạo đức trong sáng.

5. Lối sống văn hóa.

6. Tuân thủ pháp luật.

7. Tiên phong hành động.

8. Sáng tạo không ngừng.

9. Học tập liên tục.

10. Có sức khỏe tốt.

11. Kỹ năng phù hợp.

12. Khát vọng vươn lên.

Trên cơ sở 12 tiêu chí được quy định, tuỳ theo đặc điểm của mỗi đơn vị, tâm lý đặc thù của từng đối tượng Thanh niên, các Đoàn khoa có phương thức triển khai phù hợp, sáng tạo để định hướng Thanh niên phấn đấu rèn luyện và hình thành các giá trị hình mẫu.

Trên đây, Big Data VN đã trả lời câu hỏi Nội dung tiêu chí của cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button