Giáo Dục

Skills 1 Unit 10 lớp 8 Communication


Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Skills 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 – 2021 do website.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 10 lớp 8 Communication Skills 1 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 trang 44 SGK tiếng Anh 8 mới Unit 10 Communication.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– Read about communication in the future.

– Speak about ways of communication.

2. Objectives:

– Vocabulary: related to the topic “Communication”

– Grammar: Future continuous tense & V + To inf structure

II. Soạn giải Skills 1 tiếng Anh Unit 10 lớp 8 Communication

Reading

1. Look at the letters the children from Viet Nam and Sweden sent to each other in a penfriend project. Why do you think they chose this way to communicate with each other. Nhìn vào những lá thư mà trẻ em từ Việt Nam và Thụy Điển gửi cho nhau trong dự án bạn qua thư. Tại sao bạn nghĩ chúng chọn cách này để giao tiếp với nhau.

Đáp án

=> I think, they chose this way because the penfriend are at least 5 other benefits to letter writing:

+ Reading and writing skills improve as students practice their writing skills and organize their thoughts onto paper.

+ The pen pal develops compassion and understanding of other cultures and values.

+ The pen pal promotes many life skills, including development of social skills.

+ Writing to a pen pal develops a child’s curiosity.

2. Read the text. Đọc đoạn văn.

Look at the highlighted words and match them with their meaning. Nhìn vào từ được tô và nối chúng với ý nghĩa.

Đáp án

Immediately, without delay – in the real time

To communicate with or react to – interact

The opposite of a flat image – three-dimentional images

The digital world – cyberworld

A system of connected parts to share information – network

3. Answer the following questions. Trả lời những câu hỏi sau.

Đáp án

1 – They love to write and read real letters/ one student likes to send sweets with the letters as well.

2 – They are telepathy and holography. One student uses a tiny device our head to communicate by thought over the network. Holograp gives three-dimensional images and we will be able to interact with each other in real time.

3 – She prefers to use real, face-to-face communication because she thinks this makes life more interesting.

Hướng dẫn dịch

GIAO TIẾP TRONG TƯƠNG LAI: CÓ CÁI GÌ CHO CHÚNG TA?

Khoảng 50 học sinh từ 2 trường ở Hà Nội, Việt Nam và Umea, Thụy Điển đã trao đổi thư từ trong dự án bạn qua thư kể từ năm 2013. “Mình thích viết. Bạn có thể thậm chí dán thứ gì đó vào thư, như viên kẹo nhỏ này” Linh nói, từ Hà Nội về dự án. Từ đầu Thụy Điển, Anders nói, “Thật Luyệt khi mở và đọc thư thật! “Nhưng điều này sẽ là giao tiếp trong tương lai của chúng ta phải không? Người ta nói rằng trong vài thập kỷ chúng ta sẽ sử dụng thần giao cách cảm và phép ghi ảnh toàn ký (phép chụp ảnh giao thoa la de).

Thần giao cách cảm sử dụng thiết bị nhỏ đặt trong đầu bạn. Thông tin sẽ được gửi đến và được nhận trực tiếp đến và đi từ não bộ. Chúng ta sẽ giao tiếp chỉ bằng suy nghĩ qua mạng lưới! Phép ghi ảnh toàn ký, một công nghệ hội nghị video với hình ảnh 3D, sẽ giúp chúng ta tương tác trong thời điểm thật ở những nơi hoàn toàn khác nhau.

Ấn tượng thật! Có lẽ, nhưng không phải mọi người đều nghĩ thế giới thực số sẽ thay thế thế giới thật. Như trẻ em trong dự án bạn qua thư, mình thích trò chuyện với bạn bè qua một tách trà và tận hưởng quốc gia của họ cuộc sống có ý nghĩa hơn theo cách đó!

Speaking

4. In small groups, decide whether you agree with the author of this text. Why/ why not? Share your ideas with the class. Trong những nhóm nhỏ, quyết định rằng bạn có đồng ý với tác giả của bài viết không. Tại sao có, tại sao không? Trình bày ý kiến của bạn với cả lớp.

Gợi ý 

I totally agree with the author. Writing letter and F2F meeting are much happier. Technology may develop and change the ways we communicate, but the basic thing must built the real relationship.

5. Class survey. What ways of communication do you use for the following purposes now and what will they be in the year 2030? Khảo sát lớp. Cách giao tiếp nào mà bạn sử dụng cho những mục đích sau và chúng sẽ là gì trong năm 2030?

Gợi ý

Purposes

At present

In the year 2030

1. Work on a group project

I use face to face meeting.

I will be using online conference meeting.

2. Keep in touch with a friend who lives far away

I use letters.

I will be using video chatting.

3. Contacting friends to meet to see a film

I use mobile phone.

I will be using smart phone or smart watch

4. ask your teacher something that you didn’t understand in the lesson

I use face-to-face meeting.

I will be online chatting

5. letting your parents know you want to say sorry

I use face-to-face meeting.

I will still use face-to-face meeting

6. showing love to your pet

I touch them.

I will be using non-verbal animal communicating

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Communication Skills 1. Ngoài ra, website.com luôn cập nhật liên tục tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,… Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button