Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Tiết 2) với các câu hỏi bổ ích, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học, đồng thời ôn luyện nâng cao để kết quả học tập môn Hóa cao hơn.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Tiết 2)

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Hóa học 11 Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (tiếp)

Câu 1: Số công thức tạo mạch có thể có ứng với công thức phân tử C5H10

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4.

Câu 2: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H7Cl là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4.

Câu 3: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H9Cl là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4.

Câu 4:. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4.

Câu 5: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H8O là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4.

Câu 6: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10O là

A. 8

B. 6

C. 7

D. 5.

Câu 7: Trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là

A. C3H7Cl

B. C3H8

C. C3H9N

D. C3H8O

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. B 2. B 3. D 4. D 5. C 6. C 7. C

Câu 1.

Câu 4.

Trắc nghiệm Hóa 11

Câu 5.

Trắc nghiệm Hóa 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button