Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ do website biên soạn, với các câu hỏi bám sát trọng tâm bài học kết hợp nâng cao, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Hóa đạt kết quả cao hơn.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Tiết 2)

Hóa học 11 Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Câu 1: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. C2H4

B. C2H2

C. C6H6

D. C2H6.

Câu 2: Chất nào sau đây trong phân tử có liên kết đôi?

A. C2H4

B. C2H2

C. C3H8

D. C2H5OH.

Câu 3: Chất nào sau đây có phân tử có liên kết ba?

A. C2H4

B. C2H2

C. CH4

D. CH3OH.

Câu 4: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. C2H5OH, CH3OCH3

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3OH, C2H5OH

D. CH3CH2Cl, CH3CH2OH

Câu 5: Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

A. CH3OH, CH3OCH3

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3OH, C2H5OH

D. CH3CH2OH, C3H6(OH)2.

Câu 6: Số công thức cấu tạo có thể có, ứng với các công thức phân tử C4H10

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4.

Câu 7: Số công thức tạo mạch hở có thể có, ứng với công thức phân tử C4H8

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. D 2. A 3. B 4. A 5. C 6. B 7. C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button