Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 4 Caring For Those In Need

Tiếng Anh 11 Unit 4: Caring For Those In Need

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 11 chương trình mới Unit 4 phần Ngữ âm tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 11 mới theo Unit năm 2019 – 2020 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 4 tiếng Anh 11 sách mới giúp các em học sinh ghi nhớ cách phát âm của từ tiếng Anh hiệu quả.

Đề luyện tập Ngữ âm tiếng Anh 11 Unit 4 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm tìm từ tiếng Anh có phần gạch chân phát âm khác lớp 11 giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập lại từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 4 hiệu quả. website.com mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập, bổ trợ tiếng Anh 11 hiệu quả dành cho các em học sinh tham khảo, download.

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1:

A. deafening

B. frightening

C. ending

D. threatening

Question 2:

A. secondary

B. complimentary

C. vocabulary

D. supplementary

Question 3:

A. idiot

B. idea

C. idol

D. ideal

Question 4:

A. police

B. policy

C. polite

D. pollute

Question 5:

A. preferable

B. preference

C. preferably

D. preferential

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 6:

A. disrespectful

B. independent

C. physically

D. understanding

Question 7:

A. donate

B. impair

C. mental

D. support

Question 8:

A. campaign

B. hearing

C. slogan

D. talent

Question 9:

A. community

B. energetic

C. enthusiast

D. participate

Question 10:

A. cognitive

B. volunteer

C. medical

D. physical

Question 11:

A. presidential

B. foundation

C. confidential

D. recreation

Question 12:

A. canal

B. victim

C. panic

D. trauma

Question 13:

A. ordinary

B. emphasis

C. decompose

D. calendar

Question 14:

A. relevant

B. cognitive

C. artistic

D. consequence

Question 15:

A. recommend

B. reunite

C. referee

D. overtime

Đáp án

1. C 2. C 3. A 4. B 5. D 6. C 7. C 8. A
9. B 10. B 11. B 12. A 13. C 14. C 15. D

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 11 mới Unit 4 Phonetics Part kèm đáp án. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button