Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 11 bài 18

website xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945) được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 11.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 bài: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)

Câu 1. Năm 1917, sự kiện nào đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất

B. Cách mạng tháng Hai

C. Cách mạng tháng Mười

D. Luận cương tháng tư

Đáp án: C

Giải thích: Mục phần III bài 9 Trang 52 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Cách mạng tháng Mười Nga đã mang lại kết quả ra sao?

A. Lật đổ chính phủ tư sản, thành lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới

B. Lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, thiết lập nền chuyên chính vô sản

C. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời thay thế bằng chính phủ chính thức

D. Lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền

Đáp án: A

Giải thích: Mục phần III Trang 52 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Liên Xô là cụm từ viết tắt của

A. Liên bang Xô viết

B. Liên hiệp các Xô viết

C. Liên hiệp các Xô viết xã hội chủ nghĩa

D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) bài 10 Trang 55 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Sau thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, chế độ nào không còn là hệ thống duy nhất trên tg và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động?

A. Chế độ quân chủ chuyên chế

B. Chủ nghĩa tư bản

C. Chủ nghĩa đế quốc

D. Xã hội chủ nghĩa

Đáp án: B

Giải thích: Mục bài 9 Trang 48 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Tồn tại từ năm 1919 đến năm 1943, tổ chức nào đã tiến hành 7 đại hội, đề ra đường lối cách mạng phù hợp với từng thời kì phát triển của cách mạng trên thế giới

A. Hội quốc liên B. Liên hợp quốc C. Phe Đồng minh D. Quốc tế Cộng sản

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 bài 11 Trang 61..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã để lại hậu quả nghiêm trọng nhất đối với thế giới là

A. Dư thừa hàng hóa do cung vượt quá cầu

B. Xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh

C. Nạn thất nghiệp tràn lan

D. Sản xuất đình đốn

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Các nước đế quốc giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng con đường nào?

A. Cải cách kinh tế – xã hội và trút gánh nặng sang thuộc địa

B. Cải cách kinh tế – xã hội, tăng cường bóc lột nhân dân lao động

C. Cải cách kinh tế – xã hội hoặc phát xít hóa bộ máy nhà nước

D. Phát xít hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập, tiến hành chạy đua vũ trang giữa Mĩ, Anh, pháp và Đức, Italia, Nhật Bản đã báo hiệu

A. Nguy cơ bành trướng của chủ nghĩa phát xít

B. Nguy cơ mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc

C. Nguy cơ một cuộc chiến tranh tg mới

D. Nguy cơ sụp đổ của chủ nghĩa tư bản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Đặc điểm chung của các nước Đức, Italia và Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX là gì?

A. Nền cộng hòa sụp đổ, thay bằng nền độc tài quân phiệt

B. Đảng Quốc xã nắm chính quyền

C. Diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt trong nội bộ

D. Phát xít hóa, quân phiệt hóa chế độ, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược và trở thành lò lửa chiến tranh

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Mục tiêu nổi bật của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản trong những năm 30 là

A. Chống chủ nghĩa đế quốc và chống chiến tranh xâm lược

B. Chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh

C. Chống chủ nghĩa đế quốc và chính phủ tư sản

D. Chống chiến tranh, đói nghèo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 bài 11 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Đặc điểm nổi bật trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ là

A. Đảng Cộng sản lãnh đạo bằng phương pháp bạo lực cách mạng

B. Đảng Quốc đại lãnh đạo bằng biện pháp hòa bình

C. Đảng Cộng sản lãnh đạo bằng biện pháp hòa bình

D. Đảng Quốc đại lãnh đạo bằng phương pháp bạo lực cách mạng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 bài 15 Trang 82 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh tg (1918 – 1939) là gì?

A. Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến mới, nhiều Đảng Cộng sản ra đời

B. Phong trào đấu tranh do Đảng Cộng sản lãnh đạo

C. Phong trào tư sản dân tộc suy yếu, phong trào vô sản lớn mạnh

D. Phong trào vô sản suy yếu, phong trào tư sản dân tộc lên cao

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 bài 16 Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Lãnh đạo phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Việt Nam, Lào, Campuchia trong những năm 1930 – 1939 là

A. Các quý tộc địa phương

B. Đảng Dân tộc ở mỗi nước

C. Giai cấp tư sản dân tộc ở từng nước

D. Đảng Cộng sản Đông Dương

Đáp án: D

Giải thích: Mục III bài 16 Trang 87 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Tổ chức có vai trò tập hợp lực lượng đấu tranh phổ biến trong những năm 1936 – 1939 là

A. Mặt trận giải phóng dân tộc

B. Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh

C. Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống độc tài

D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế

Đáp án: B

Giải thích: Mục bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15.Trong phong trào Ngũ tứ (1919) ở Trung Quốc, lần đầu tiên gc nào đã bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập

A. Giai cấp công nhân Trung Quốc

B. Giai cấp nông dân Trung Quốc

C. Giai cấp tư sản Trung Quốc

D. Giai cấp địa chủ phong kiến Trung Quốc

Đáp án: A

Giải thích: Mục I bài 15 Trang 79 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Đường lối đấu tranh của M. Ganđi trong những năm 30 của thế kỉ XX là

A. Đấu tranh bạo lực, bất hợp tác với thực dân Anh

B. Đấu tranh bạo lực, hợp tác với thực dân Anh

C. Đấu tranh hòa bình, bất hợp tác với thực dân Anh

D. Đấu tranh hòa bình, hợp tác với thực dân Anh

Đáp án: C

Giải thích: Mục II bài 15 Trang 82 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Sự kiện nào tác động mạnh mẽ nhất đến các nước tư bản trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh tg?

A. Cuộc khủng hoảng kinh tế tg 1918 – 1923

B. Quốc tế Cộng sản thành lập năm 1919

C. Cuộc khủng hoảng kinh tế tg 1929 – 1933

D. Trật tự Vécxai – Oasinhtơn được thiết lập

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nhờ chính sách nào của Tổng thống Ph. Rudơven?

A. Chính sách “thắt lưng buộc bụng”

B. Chính sách mới

C. Chính sách phát xít hóa bộ máy nhà nước

D. Chính sách trung lập

Đáp án: B

Giải thích: Mục II bài 13 Trang 72 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản diễn ra thông qua quá trình nào?

A. Chuyển từ chế độ dân chủ đại nghị sang chuyên chế độc tài

B. Thay thế nền dân chủ đại nghị bằng việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

C. Đảo chính lật đổ chế độ quân chủ lập hiến, thiết lập chế độ quân phiệt

D. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa

Đáp án: D

Giải thích: Mục II bài 14 Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 20. Điểm chung của các nước giải quyết khủng hoảng bằng con đường phát xít hóa bộ máy nhà nước là

A. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn, nhiều nguồn tài nguyên

B. Có thị trường rộng lớn, nhiều vốn đầu tư

C. Có ít hoặc không có thuộc địa, thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường

D. Có ít hoặc không có thuộc địa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ do mâu thuẫn giữa

A. Các nước đế quốc với nhau

B. Các nước phát xít với các nước tư bản dân chủ

C. Các nước phát xít với Liên Xô

D. Các nước đế quốc với nhau và giữa các nước đế quốc với Liên Xô

Đáp án: D

Giải thích: Mục bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Tội phạm chiến tranh, đã lôi kéo 1700 triệu người ở trên 70 nước tham gia, gây ra cái chết cho khoảng 60 triệu người và làm tàn phế 90 triệu người khác là

A. Anh, Pháp

B. Các nước phát xít Đức, Italia và Nhật Bản

C. Mĩ

D. Phát xít Đức

Đáp án: B

Giải thích: Mục bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống lãnh thổ Nhật Bản là hành động

A. Cần thiết và có ý nghĩa quyết định kết thúc chiến tranh

B. Không cần thiết vì quân phiệt Nhật Bản đã liên tiếp thua trận và đứng trước sự sụp đổ

C. Góp phần kết thúc chiến tranh

D. Không cần thiết vì quân phiệt Nhật đã đầu hàng

Đáp án: C

Giải thích: Mục IV bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Thắng lợi trong Chiến tranh tg thứ hai thuộc về

A. Chủ nghĩa phát xít

B. Chủ nghĩa cộng sản

C. Chủ nghĩa tư bản dân chủ

D. Nhân dân các dân tộc chống chủ nghĩa phát xít

Đáp án: D

Giải thích: Mục V bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh tg thứ hai là

A. Dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình tg

B. Hình thành trật tự tg hai cực

C. Làm sụp đổ hệ thống Vécxai – Oasinhtơn

D. Tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít

Đáp án: A

Giải thích: Mục V bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pê-tơ-rô-grát gắn liền với cuộc cách mạng nào ở Nga?

A. Cuộc cải cách nông nô.

B. Cuộc Cách mạng tháng Hai.

C. Cuộc Cách mạng tháng Mười.

D. Cuộc chiến đấu chống phát xít Đức.

Đáp án: B

Câu 27. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng

A. Dân chủ tư sản.

B. Dân chủ tư sản kiểu mới.

C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Cách mạng giải phóng dân tộc.

Đáp án: C

Câu 28. Tác dụng to lớn nhất của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với cách mạng thế giới là gì?

A. Nó mở đường, dẫn lối cho phong trào cách mạng thế giới phát triển.

B. Nó tăng thêm sức mạnh cho hệ thống xã hội chủ nghĩa,

C. Nó góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân xâm lược.

D. Nó tạo điều kiện cho các nước đứng lên giành độc lập dân tộc.

Đáp án: A

Câu 29. Từ năm 1921 đến năm 1941, Liên Xô bước vào thời kì

A. Xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.

B. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C. Xây dựng hệ thống chính trị – nhà nước mới.

D. Đấu tranh chống phát xít Đức xâm lược.

Đáp án: B

Câu 30. Cuộc cách mạng nào được đánh giá là sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong cao trào cách mạng ở châu Âu những năm 1918 – 1923?

A. Cách mạng ở Hung-ga-ri (3-1919).

B. Cách mạng ở Tiệp Khắc (5-1919).

C. Cách mạng dân chủ tư sản Đức (11-1918).

D. Cách mạng dân chủ tư sản ở Pháp (6-1919).

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 31. Tổ chức quốc tế nào ra đời trong khoảng thời gian 1918 – 1923, khi mà cao trào cách mạng ở châu Âu bùng nổ?

A. Quốc tế thứ nhất.

B. Quốc tế thứ hai.

C. Liên hợp quốc.

D. Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản).

Đáp án: D

Câu 32. Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa tư bản trong những năm 1924 – 1929 là

A. Khủng hoảng kinh tế kéo theo khủng hoảng chính trị.

B. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định.

C. Kinh tế chậm phát triển, chính trị – xã hội hỗn loạn.

D. Khủng hoảng kinh tế làm cho mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Đáp án: B

Câu 33. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bùng nổ đầu tiên ở nước nào?

A. Nước Anh. B. Nước Pháp. C. Nước Đức. D. Nước Mĩ.

Đáp án: D

Câu 34. Ba lò lửa dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai xuất hiện ở các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản vì

A. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản là đối trọng của Anh, Pháp, Mĩ.

B. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản là các nước có tiềm lực quân sự mạnh.

C. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản giải quyết khủng hoảng kinh tế bằng cách phát xít hoá bộ máy nhà nước.

D. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản là những nước đế quốc già.

Đáp án: C

Câu 35. Nước nào ở châu Á diễn ra phong trào Ngũ tứ vào ngày 4-5-1919?

A. Ấn Độ. B. Trung Quốc. C. Nhật Bản. D. Việt Nam.

Đáp án: B

Câu 36. Trong những năm 1918 – 1939, nước nào ở châu Á trở thành thuộc địa lớn nhất của thực dân Anh?

A. Trung Quốc. B. In-đô-nê-xi-a. C. Thái Lan. D. Ấn Độ.

Đáp án: D

Câu 37. Mặt trận nào diễn ra đầu tiên trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mặt trận Xô – Đức.

B. Mặt trận Tây Âu.

C. Mặt trận châu Á – Thái Bình Dương.

D. Mặt trận Bắc Phi.

Đáp án: B

Câu 38. Số liệu nào dưới đây đúng nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho khoảng 60 triệu người bị chết, 90 triệu người bị tàn phế.

B. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho khoảng 20 triệu người bị chết, 70 nghìn làng mạc bị phá hủy.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai đã lan tỏa ra 198 nước.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho khoảng 90 triệu người chết, 60 triệu người bị tàn phế.

Đáp án: A

Câu 39. Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã để lại cho cách mạng thế giới bài học kinh nghiệm gì?

A. Bài học kinh nghiệm về sử dụng biện pháp hòa bình để giành chính quyền.

B. Bài học về khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

C. Bài học về kết hợp nhiệm vụ phản đế và phản phong.

D. Bài học về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

Đáp án: B

Câu 40. Xét theo phương diện tính chất, Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là một cuộc cách mạng

A. Vô sản đầu tiên trên thế giới giành được thắng lợi.

B. Vô sản lần thứ hai trên thế giới giành được thắng lợi.

C. Dân tộc, dân chủ nhân dân giành thắng lợi.

D. Cách mạng dân chủ tư sản giành được thắng lợi.

Đáp án: B

Giải thích: Cuộc cách mạng Pháp 18 – 3 – 1971 được coi là cách mạng vô sản đầu tiên, dẫn đến thành lập Công xã Pari – nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.

Câu 41: Sự kiện nào đánh dấu lịch sử thế giới bước sang một thời kì mới – thời hiện đại?

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

B. Trật tự Véc-xai- Oasinhtơn được thiết lập

C. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và giành thắng lợi

D. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1918-1923

Đáp án: C

Câu 42: Mục tiêu nổi bật của phong trào cách mạng thế giới dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản trong những năm 30 của thế kỉ XX là gì?

A. Chống chủ nghĩa đế quốc và chống chiến tranh xâm lược

B. Chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh

C. Chống chủ nghĩa đế quốc và chính phủ tư sản

D. Chống chiến tranh, đói nghèo

Đáp án: B

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các lực lượng phát xít đã lên nắm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản, ráo riết chạy đua vũ trang để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới. Trước nguy cơ phát xít và chiến tranh, Quốc tế cộng sản đã họp vào tháng 7-1935 xác định: kẻ thù trước mắt là chủ nghĩa phát xít và nhiệm vụ trước mắt là chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, bảo vệ nền hòa bình dân chủ

Câu 43: Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 là

A. Dư thừa hàng hóa do cung vượt quá cầu

B. Xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh

C. Nạn thất nghiệp tràn lan

D. Sản xuất đình đốn

Đáp án: B

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945). Để có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải Vở BT Lịch Sử 11, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button