Giáo Dục

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 có đáp án

Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: World Population

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 chương trình cũ Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề học Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 năm học 2018 – 2019 do website.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 11 khác nhau được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 11 học Từ vựng Tiếng Anh theo từng Unit hiệu quả.

 • 1. Synonym of “Do” is _______________.
 • 2. _________ rate: Tỉ lệ tử vong
 • 3. ____________: Thế hệ
 • 4. Synonym of “shortage” is ________.
 • 5. “Developing country” means ___________________.
 • 6. __________________: Tỷ phú
 • 7. “Explosion” means _________________.
 • 8. Family _______________: Kế hoạch hóa gia đình
 • 9. Noun form of “improve” is ____________________.
 • 10. _________________: Bảo hiểm du lịch
 • 11: _____ water: Nước ngọt
 • 12. ____________________: Liên Hợp Quốc
 • 13. Match the English word with Vietnames definition.
  i. Metal a. Bạc
  ii. Petroleum b. Dầu mỏ, dầu hỏa
  iii. Resourse c. Kim loại
  iv. Silver d. Tài nguyên
 • i. Metal – ….
 • ii. Petroleum – ….
 • iii. Resourse – ….
 • iv. Silver – …
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button