Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 17

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 17 do website sưu tầm và biên soạn. Tài liệu không chỉ hỗ trợ quá trình ôn luyện lý thuyết trọng tâm bài học mà còn làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau.

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 17

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 15

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Chương 3

Bài tập Vật lý 11 bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

Câu 1. Những chất nào dưới đây không phải là chất bán dẫn?

A. Silic (S)

B. Gecmani (Ge)

C. Lưu huỳnh (S)

D. Sunfua chì (PbS)

Câu 2. Chọn phát biểu đúng

A. Điện trở suất của bán dẫn giảm tuyến tính với nhiệt độ

B. Tính dẫn điện của bán dẫn phụ thuộc vào độ tinh khiết của chất bản dẫn

C. Lỗ trống trong chất bán dẫn là hạt dẫn điện mạng điện tích âm

D. Trong điều kiện nhiệt độ thấp, trong chất bán dẫn có nhiều electron tự do

Câu 3. Điều kiện tác động làm xuất hiện cặp electron- lỗ trống trong chất bán dẫn là

A. Độ ẩm của môi trường

B. Âm thanh

C. Ánh sáng thích hợp

C. Siêu âm

Câu 4. Để tạo ra chất bán dẫn loại n, người ta pha thêm tạp chất, cách pha tạp chất đúng là

A. Ge+As

B.Ge+In

C. Ge+S

D.Ge+Pb

Câu 5. Để tạo ra chất bán dẫn loại p, người ta pha thêm tạp chất, cách pha tạp chất đúng là

A. Si+As

B. Si+B

C. Si+S

D. Si+Pb

Câu 6. Chọn phát biểu đúng khi nói về các hạt tải điện trong chất bán dẫn

A. Các hạt tải điện trong chất bán dẫn luôn bao gồm cả electron dẫn và lỗ trống

B. Các hạt tải điện trong chất bán dẫn loại p chỉ là chỗ trống

C. Các hạt tải điện trong chất bán dẫn loại n chỉ là electron

D. Cả hai loại hạt tải điện gồm electron dẫn và lỗ trống đều mang điện âm

Câu 7. Tính chất của điôt bán dẫn là

A. Chỉnh lưu và khuếch đại

B. Trộn sóng

C. Ổn áp và phát quang

D. Chỉnh lưu và dao động

Câu 8. Tranzito là dụng cụ bán dẫn có ba chân, cấu tạo của nó có số lớp chuyển tiếp là

A. 4 lớp

B. 2 lớp

C. 3 lớp

D. 1 lớp

Câu 9. Trên hình 17.1a, b là đường đặc tuyến vôn-ampe của một điôt dẫn (dòng điện thuận và dòng điện ngược). Biết hệ số chỉnh lưu của một điôt bán dẫn đước xác định bằng tỉ số giữa trị số của cường độ dòng điện thuận (Ith) và cường độ dòng điện ngược (Ing) ứng với cùng một giá trị tuyệt đối của hiệu điện thế đặt vào đi-ôt. Hệ số chỉnh lưu của đi-ôt này ở hiệu điện thế 1,5V là

A. 13,6

B. 1,0

C. 1,5

D. 6,8.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án C B C A B A D B A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button