Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 19

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 19 do website sưu tầm và đăng tải. Tài liệu không chỉ bao gồm các câu hỏi lý thuyết mà còn tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau, hỗ trợ quá trình dạy và học.

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 19

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Chương 3

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 20

Bài tập Vật lý 11 bài 19: Từ trường

Câu 1. Tương tác từ không xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?

A. Một thanh nam châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau.

B. Hai thanh nam châm đặt gần nhau

C. Một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau

D. Một thanh nam châm và một thanh sắt non đặt gần nhau.

Câu 2. Khi nói về tương tác từ, điều nào sau đâu là đúng?

A. Các cực cùng tên của nam châm thì hút nhau

B. Hai dòng điện không đổi, đặt song song cùng chiều thì hút nhau

C. Các cực khác tên của nam châm thì đẩy nhau

D. Nếu cực bắc của một nam châm hút một thanh sắt thì cực nam của thanh nam châm đẩy thanh sắt

Câu 3. Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức của điện trường (tĩnh)?

A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức

B. Các đường sức là những đường cong khép kín (hoặc vô hạn ở hai đầu)

C. Chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định

D. Chỗ nào từ trường (hay điện trường) mạnh thì vẽ các đường sức mau và chỗ nào từ trường (hay điện trường) yếu thì vẽ các đường sức thưa.

Câu 4. Xung quạnh vật nào sau đây không có từ trường?

A. Dòng điện không đổi

B. Hạt mang điện chuyển động

C. Hạt mang điện đứng yên

D. Nam châm chữ U

Câu 5. Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện

A. Xung quanh dòng điện thẳng

B. Xung quạnh một thanh nam châm thẳng

C. Trong long của một nam châm chữ U

D. Xung quanh một dòng điện tròn

Câu 6. Trong các hình vẽ ở hình 19.1, đường thẳng biểu diễn dòng điện không đổi I. Đường tròn trong mặt phẳng vuông góc với đường thẳng biểu diễn một đường sức của từ trường do dòng điện trong dây dẫn gây ra. Hình vẽ nào mô tả không đúng quan hệ giữa chiều dòng điện và chiều của đường sức từ?

Câu 7. Trong các hình vẽ ở hình 19.2, đường tròn biểu diễn dòng điện không đổi I. Đường thẳng đi qua tâm đường tròn và vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn biểu diễn đường sức của từ trường do dòng điện trong dây dẫn gây ra. Hình vẽ nào mô tả đúng quan hệ giữa chiều dòng điện và chiều của đường sức từ?

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 8. Trên hình hộp chữ nhật ABCD, MNPQ (hình 19.3), một dòng điện không đổi dài vô hạn nằm trên đường thẳng đi qua A, M và có chiều từ A đến M. Từ trường do dòng điện gây ra tại điểm N có hướng trùng với hướng của vecto

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. underset{NM}{rightarrow}

B. underset{NP}{rightarrow}

C. underset{NB}{rightarrow}

D. underset{NC}{rightarrow}

Câu 9. Trên hình hộp chữ nhật ABCD, MNPQ (hình 19.4), một dòng điện không đổi dài vô hạn nằm trên đường thẳng đi qua A, M và có chiều từ M đến A. Từ trường do dòng điện gây ra tại điểm O (là giao điểm của AC và BD) có hướng trùng với hướng của vecto

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. underset{OC}{rightarrow}

B. underset{OD}{rightarrow}

C. underset{OB}{rightarrow}

D. underset{OA}{rightarrow}

Câu 10. Trong một từ trường đều có phương ngang, cảm ứng từ có độ lớn 0,75T, người ta reo một đoạn dây dẫn mang dòng điện bằng hai sợi dây nhẹ, không co dãn, dài bằng nhau (Hình IV.1). Khi đoạn dây nằm cân bằng thì mặt phẳng chứa đoạn dây và hai dây treo có phương thẳng đứng. Cho biết đoạn dây mang dòng điện dài 20cm và có khối lượng không đáng kể. Cường độ dòng điện trong đoạn dây là 8A.Lực căng trên mỗi sợi dây treo có độ lớn là

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. 12N

B. 0,4N

C. 0,6N

D. 0,3N

Câu 11. Trong một từ trường đều có phương ngang, cảm ứng từ có độ lớn 0,75T, người ta reo một đoạn dây dẫn mang dòng điện bằng hai sợi dây nhẹ, không co dãn, dài bằng nhau (Hình IV.2).). ON = 4OM. Khi đoạn dây nằm cân bằng thì mặt phẳng chứa đoạn dây và hai dây treo có phương thẳng đứng. Cho biết đoạn dây mang dòng điện dài 20cm và có khối lượng không đáng kể. Cường độ dòng điện trong đoạn dây là 8A. Lực căng do sợi dây tác dụng lên điểm O có độ lớn là

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. 0,45N

B. 0,75N

C. 0,6N

D. 0,3N

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Đáp án C B B C C C D B B-C C B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button