Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 5

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 5 với các câu hỏi lý thuyết, bài tập vận dụng được xây dựng dựa vào nội dung trọng tâm của bài học, hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức, đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Vật lý lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  • Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 5
  • Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 4
  • Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 6

website.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 5 về điện thế, hiệu điện thế để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được website.com tổng hợp 11 câu hỏi trắc nghiệm về môn Vật lý lớp 11 bài điện thế, hiệu điện thế. Bài viết có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài tập Vật lý 11 bài 5: Điện thế – Hiệu điện thế

Câu 1: Biết điện thế tại điểm M trong điện trường là 24V. Electron có điện tích –e = -1,6.10-19 C đặt tại điểm M có thế năng là:

A. 3,84.10-18 J

B. -3,84.10-18 J

C. 1,5.1020 J

D. -1,5.1020 J

Câu 2: Biểu thức nào sau đây sai:

A. UMN = VN – VM

B. UMN =

C. UMN = -UNM

D. UMN = Ed

Câu 3: Điện tích q di chuyển trong điện trường giữa hai điểm M, N có hiệu điện thế UMN = 2,4V thì lực điện trường sinh công -3,84.10-6J. Giá trị của điện tích q là

A. 1,6.10-6C

B. -1,6.10-6C

C. 1,2.10-6C

D. -1,2.10-6C

Câu 4: Điện tích q chuyển động từ M đến N trong một điện trường đều, công của lực điện càng nhỏ nếu

A. Đường đi từ M đến N càng dài

B. Đường đi từ M đến N càng ngắn

C. Hiệu điện thế UMN càng nhỏ

D. Hiệu điện thế UMN càng lớn

Câu 5: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 32V. NHận xét nào sau đây đúng?

A. Điện thế tại điểm M là 32V

B. Điện thế tại điểm N là 0

C. Nếu điện thế tại M là 0 thì điện thế tại N là -32V

D. Nếu điện thế tại M là 10V thì điện thế tại N là 42V

Câu 6: Một proton chỉ chịu tác dụng của lực điện, chuyển động trong điện trường đều dọc theo một đường sức từ điểm C đén điểm D. Nhận xét nào sau đây sai?

A. Đường sức điện có chiều từ C đến D

B. Điện thế tại điểm C cao hơn điện thế tại điểm D

C. Nếu điện thế tại điểm C bằng 0 thì điện thế tại điểm D có giá trị âm

D. Điện thế tại điểm D cao hơn điện thế tại điểm C

Câu 7: Một electron bay với vận tốc v→o vào trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo hướng song song, cách đều hai bản.Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Lực điện trường tác dụng lên electron cùng Phương, ngược chiều v→o

B. Electron chuyển động chậm dần đều the Phương song song với hai bản kim loại

C. Electron chuyển động nhanh dần về bản tích điện dương theo quỹ đạo thẳng vuông góc với hai bản kim loại

D. Electron chuyển động theo quỹ đạo cong về phía bản kim loại tích điện dương.

Câu 8: Ba điểm A, B, C nằm trong một điện trường đều tại 3 đỉnh của một tam giác vuông có cạnh AB vuông góc với đường sức của điện trường (hình 5.1). Nhận xét nào sau đây là sai?

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. Điện thế tại điểm A lớn hơn điện thế tại điểm C

B. Điện thế tại điểm C nhỏ hơn điện thế tại điểm B

C. Hiệu điện thế UBA có giá trị âm

D. Hiệu điện thế UBC có giá trị dương

Câu 9: Một electron bay với vận tốc 1,2.107 m/s từ điểm M có điện thế VM = 900V dọc theo một đường sức điện trong một điện trường đều. Biết điện tích của electron bằng -1,6.10-19 C, khối lượng của electron bằng 9,1.10-31 kg. Điện thế tại điểm N mà ở đó electron dừng lại là:

A. 1035V

B. 490,5V

C. 450V

D. 600V

Câu 10: Một hạt bụi khối lượng m mang điện tích q>0 nằm cân bằng trong điện trường đều giữa hai bản kim loại mang điện tích trái dấu. khoảng cách giữa hai bản là d. Hiệu điện thế giữa hai bản là U. Nhận xét nào sau đây sai?

A. Hạt bụi cân bằng d tác dụng của lực điện trường cân bằng với trọng lực

B. Đường sức của điện trường đều hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới

C. Điện tích của hạt bụi là q = (mgd)/U

D. Hai bản kim loại được đặt nằm ngang, bản tích điện âm ở phía trên

Câu 11: Một electron chuyển động dọc theo một đường sức điện trong điện trường đều giữa hai bản kim loại tích điện trái dấu. Hiệu điện thế giữa hai bản là 120V. Biết rằng electron được đặt không vận tốc ban đầu cách bản điện tích dương 1,5cm. Khoảng cách giữa hai bản là 2cm. Điện tích của electron bằng -1,6.10-19 C, khối lượng electron bằng 9,1.10-31 kg. Vận tốc của electron khi đến bản dương là:

A. 2,425.106m/s

B. 2,425.105m/s

C. 5,625.106m/s

D. 5,625.105m/s

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Đáp án B A B C C D D C B B C

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 5. website mời các bạn tham khảo tài liệu đề thi học kì 1 lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, thi thpt Quốc gia môn Vật Lý mà website tổng hợp và đăng tải. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button